Fotoboksene tok inn over 200 millioner kroner i bøter i fjor Foto: Rune Korsvoll

Se hvor mye du får i bot

Nesten 198.000 av oss tatt for lovbrudd i trafikken i fjor

I fjor ble 197.685 av oss tatt for brudd på veitrafikklovene. Resultatet ble 583 millioner bøte-kroner rett inn i statskassa.

Publisert

Kvinner bulker halvparten så mye som menn

 Fortsatt er det overtredelse av fartsgrensene de fleste blir tatt av politiet for. Mer enn 71.000 bilister ble stoppet i vanlige fartskontroller, mens nesten 91.000 ble tatt i Automatisk Trafikk-kontroll (ATK). Fotoboksene tok alene inn nesten 212 millioner kroner, men dette er en liten nedgang i forhold til 2014.  Av de andre lovbruddene, er det forbud mot bruk av mobiltelefon i bilen vi synder mest mot. Totalt ble18.714 bilister tatt for dette i 2015.

 Vi krasjet for 6 milliarder

 – Dette er nok bare toppen av et isfjell. Det er alvorlig at bilistene ikke forstår hvilke ulykker de kan forårsake når de bruker mobiltelefon mens de kjører, sier UP-sjef Runar Karlsen til motor.no

 DETTE KOSTER TRAFIKK-SYNDENE

 FART

Fartsgrense 60 km/t og lavere

T.o.m.  5 km/t over         600 kr

6-10 km/t over                1600 kr

11-15 km/t over             2900 kr + 2 prikker

16-20 km/t over             4200 kr + 3 prikker

21-25 km/t over             6500 kr + 3 prikker

mer enn 26 km/t over  førerkort inndras

 Fartsgrense 70 og 80 km/t

T.o.m.  5 km/t over         600 kr

6-10 km/t over                1600 kr

11-15 km/t over             2600 kr

16-20 km/t over             3600 kr + 2 prikker

21-25 km/t over             4900 kr + 3 prikker

26-30 km/t over             6500 kr + 3 prikker

31-35 km7t over             7800 kr + 3 prikker

mer enn 36 km/t over  førerkort inndras

 Fartsgrense 90 km/t og høyere

T.o.m.  5 km/t over         600 kr

6-10 km/t over                1600 kr

11-15 km/t over             2600 kr

16-20 km/t over             3600 kr + 2 prikker

21-25 km/t over             4900 kr + 3 prikker

26-30 km/t over             6500 kr + 3 prikker

31-35 km7t over             7800 kr + 3 prikker

36-40 km/t over             9000 kr + 3 prikker

mer enn 41 km/t over  førerkort inndras

 ANDRE FORSEELSER

Kjøring på rødt lys         5200 kr + 3 prikker

Ulovlig forbikjøring        5200 kr + 3 prikker

Brudd på vikeplikten    5200 kr + 3 prikker

For kort avstand til forankjørende  5200 kr + 3 prikker

Kjøring over heltrukket sperrelinje           3200 kr + 3 prikker

Kjøring med trimmet moped            4200 kr + 3 prikker

Unnlate å sikre barn under 15 år    2000 kr + 2 prikker

 Kjøre uten å bruke bilbelte    1500 kr

Bruk av mobiltelefon    1300 kr

Kjøring i kollektivfelt, mot innkjøring forbudt, i gågate, mot kjøreretning 4200 kr

Kjøring uten å gi påbudt tegn, feil lys        2000 kr