300 ELLER 600: Både de privat og offentlige perkeringsselskapene må forholde seg til de faste bøtesatsene på 300, 600 og 900 kroner. Foto: Colourbox

«COWBOYSELSKAPENE» SKAL BORT

Nå koster det bare 300 kroner å feilparkere på senteret

Ved de fleste brudd på parkeringsreglene vil du nå måtte betale 600 kroner i bot. For mindre overtredelser, for eksempel hvis du glemmer å trekke billett på gratisparkering på shoppingsenteret, slipper du unna med 300.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere har enkelte private selskaper ilagt bøter på både 500 og 600 kroner for dette.

– Fra 1. januar må både private og offentlige parkeringsselskaper forholde seg til et nytt sett med regler. De nye reglene stiller strenge krav til selskapene som vil drive parkeringsvirksomhet. Disse skal være registrert i Statens vegvesens register.

– Det oppstilles også konkrete og strenge krav for å kunne jobbe som «parkeringsbetjent». Disse knytter seg både til obligatorisk opplæring, hvorledes tjenesten skal utøves og det stilles krav til uniformering, sier rådgiver Janne Pedersen i NAF Forbruker.

Les også: Bensinprisene stiger mye mer enn avgiftene

– De kravene som nå stilles, vil definitivt innebære at den useriøse del av parkeringsbransjen, «cowboyselskapene», enten må skjerpe seg eller finne seg noe annet å drive med. Dette er noe vi i NAF har jobbet for å få til i 10 år, sier Pedersen og oppsummerer de nye reglene på denne måten:

– I motsetning til dagens praksis vil vi nå få ensartede og forutsigbare gebyrer både på privat og offentlig parkering og som gjenspeiler overtredelsens alvorlighetsgrad. De nye gebyrsatsene blir på 300, 600 og 900 kroner. «Normaltilfellene» vil bli på 600 kroner, mens en mindre alvorlig forseelse som for eksempel å glemme å trekke billett på en gratisparkering eller å feilparkere på kunde- og gjesteparkering, vil kvalifisere til 300 kroner.

– For parkering på plasser som er reservert for forflytningshemmede, uten at man oppfyller vilkårene for dette, eller parkering i strid med alminnelige parkeringsregler, for eksempel parkering i fotgjengerfelt, ilegges det høyeste gebyret på 900 kroner.

Les også: Alkolås og fartsbegrenser kan bli påbudt

Fem minutter for sent

– Det er verdt å merke seg at dersom fører er en annen enn den som er registrert eier, vil begge etter fastsatte regler, være solidarisk ansvarlige for gebyret og eventuelle andre kostnader knyttet til feilparkeringen.

– NAF har opp gjennom årene mottatt en rekke klager fra medlemmer som har fått p-gebyr mens de enten var på vei til betalingsautomaten eller fordi de har overskredet parkeringstiden med noen minutter grunnet at de lette etter bilen sin, sier Janne Pedersen.

– NAF har ved de nye reglene fått gjennomslag for sitt syn knyttet til disse problemstillingene. De nye forskriftene slår fast at man skal gis tid til å sette seg inn i vilkårene/foreta betaling og det kan tidligst gis parkeringsgebyr fem minutter etter at parkeringstiden er gått ut, sier hun.

Les også: Menn i «midtlivskrise» sykler fortest

Nye krav til borttauing

– Det nye regelverket oppstiller klare krav som må være oppfylt før man kan fjerne en motorvogn. Det er imidlertid verdt å merke seg at selv om ikke vilkårene er oppfylt, kan motorvognen bli fjernet dersom den er parkert på handikapplass eller registrerte eier har ubetalte bøter på over 6000 kroner, avslutter Janne Pedersen i NAF.

Du kan lese mer om disse kravene i Lovdata her