SYKLER FORT: Menn i "midtlivskrisen" sykler raskest av alle i Oslo, viser en ny TØI-rapport. Foto: Rune Korsvoll

Snittfart på sykkel 16,3 km/t

Menn i ”midtlivskrise” sykler fortest

Syklister i Oslo sykler i 16,3 km/ i gjennomsnitt. De med el-sykkel klarer 1,3 km/t høyere hastighet og menn sykler fortere enn kvinner. Raskest av alle er menn i ”midtlivskrisen”, som sykler 18,6 km/t i snitt. Den såkalte «Tour de Finance»-strekningen (Lysaker–Aker Brygge) er klart raskest med en hastighet på 22,3 km/t.

Publisert

Det er Transportøkonomisk institutt (TØI) som har  samlet inn  GPS-data fra 720 syklister og over 56.000 sykkelturer i Oslo i løpet av sommeren. Ikke overraskende viser undersøkelsen av hastigheten til de syklende avhenger av både personegenskaper, reisehensikt, infrastruktur, topografi og type sykkel.

TØI målte gjennomsnittsfarten for alle sykkelturer med vanlig sykkel til 16,3 km/t. To reiseformål skiller seg ut med en høyere gjennomsnittshastighet: Reiser til og fra jobb har en gjennomsnittsfart på 19,4 km/t, mens treningsturer har en gjennomsnittsfart på 19,9 km/t. Hastigheten for øvrige formål er betydeliglavere, ca. 15,5 km/t.

Les også: Dette er de beste elsyklene

Totalt var 24 prosent av syklene i undersøkelsen elektriske. Gjennomsnittsfarten med elsykkel var 17,6 km/t, det vil si 1,3 km/t høyere enn med vanlig sykkel. For arbeidsreiser er forskjellen 1,6 km/t, altså noe høyere enn for alle typer reiser. Undersøkelsen viser at andel treningsturer er høyere blant turer utført med vanlig sykkel, noe som kan bidra til å forklare hvorfor differansen i gjennomsnittsfart ikke er større mellom de to typer sykler.  

Menn i «midtlivskrise» raskest

Sykkelfart varierer også med kjønn og alder. Befolkningssegmentet som synes å sykle raskest er menn mellom 35 og 55 år, eller "midtlivskrise" som TØI kaller det. Her er snittfarten 18,6 km/t og hele 25 km/t på treningsturer. Kvinner sykler noe saktere enn menn i gjennomsnitt med en fart på 15,5 km/t i den samme aldersgruppen. Forskjellen i gjennomsnittsfart mellom menn og kvinner er lavere for elsykkelturer enn med vanlig sykkel.

Rapporten er laget av Stefan Flügel, Aslak Fyhri, Nina Hulleberg, Christian Weber og Grétar Ævarsson, alle forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Les mer om rapporten her