UTEN MIDTREKKVERK: Langs E18 i Telemark er det nå tofelts møtevei store deler av strekningen. Men om noen år er det fire felt helt fra Oslo til Sørvestlandet. Foto: Geir Røed
UTEN MIDTREKKVERK: Langs E18 i Telemark er det nå tofelts møtevei store deler av strekningen. Men om noen år er det fire felt helt fra Oslo til Sørvestlandet. Foto: Geir Røed

Sliter med eget krav til trafikksikkerhet:

Må bygge 1800 km med trygg vei

Det må bygges 1800 kilometer veier med midtrekkverk for å oppfylle kravet myndighetene selv har satt til trafikksikkerhet. De siste fire årene er det bygget 218 km.

Publisert Sist oppdatert

Motor har fortalt at det nå er bygget totalt 1000 kilometer med møtefrie riksveier, det vil si veier med to, tre eller fire felt med midtrekkverk.

218 av kilometerne er bygget de siste fire årene, mens samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har vært statsråd.

Det gir et gjennomsnitt på drøyt 50 kilometer ny møtefri vei i året.

Les også: Bensin, diesel eller elbil? Så forskjellig velger vi Norge rundt

Mangler 1800 km

Men dersom riksveinettet skal bli så trygt som myndighetene selv mener at det skal være, må utbyggingstempoet økes kraftig.

Samferdselsmyndighetene krever at det av hensyn til trafikksikkerheten skal være midtrekkverk på veier med mer enn 6000 kjøretøy i døgnet. Men det er svært mange veier med så mye trafikk som mangler midtrekkverk, og som dermed er møteveier.

Beregninger Statens vegvesen har gjort viser at det må bygges om lag 1800 kilometer med møtefrie riksveier (europaveier inkludert) de neste 12 årene for å oppfylle kravet om midtrekkverk på veier med 6000 kjøretøy eller mer i døgnet.

Les også: Passerte milepæl i veibyggingen

Fjerner møtekollisjoner

– Midtrekkverk har svært mye å si for trafikksikkerheten der det er stor trafikk, sier Knut Boge, transportforsker og førsteamanuensis ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Han får støtte av trafikksikkerhetsekspert og seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

– Midtrekkverk fjerner nesten alle møtekollisjoner. Midtrekkverk er mye bedre enn forsterket midtoppmerking. Såkalte romlefelt hjelper ikke mot søvn, rus og illebefinnende, sier Johansen.

Les også: Så mye farligere er tofelt enn firefelts vei

150 km årlig

Dersom samferdselsmyndighetene skal nå sine egne mål, må utbyggingstakten fra de siste fire årene tredobles. 1800 kilometer ny vei på 12 år innebærer at det må bygges 150 kilometer i året.

Oversikten omfatter heller ikke det store fylkesveinettet i Norge.

– Fylkesveinettet er ikke godt nok. Det har store mangler, ikke bare med manglende midtrekkverk med også med smal veibredde, manglende siderekkverk og farlig sideterreng, sier Johansen i Trygg Trafikk

Les også: Alle nye firefeltsveier får veilys – unntatt denne