HØYT OG LAVT: Panoramaveien går høyt og lavt langs indre deler av Nordfjord. Foto: Per Roger Lauritzen

Norges beste omveier

Langs Panoramaveien i Nordfjord

Det er ikke mange veier i Norge som kan by på så mange utsiktspunkter som omveien på Panoramaveien langs indre deler av Nordfjord.

Publisert

FYLKET HETER SOGN OG FJORDANE og ser du på kartet er det ikke vanskelig å forstå bakgrunnen for navnet. Hele kystlinjen er gjennomskåret av den ene flotte fjorden etter den andre. Her ligger Sognefjorden, Norges lengste fjord, og her ligger Nordfjord som også er inne på topp ti lista over lange norske fjorder. 

Veifakta:
Denne ruta starter i Stryn og går vestover til Blekesvingen på RV15. Derfra følger den FV613 til Dokset, videre FV698 til E39 i Lote i Eid kommune. Derfra er det for det meste tunnel til Nordfjordeid. Strekningen mellom Stryn og Nordfjordeid er ca  52 km, og kjøretiden er 1 time og 5 minutter ifølge NAF Ruteplanlegger.

Denne artikkelen er hentet fra boka Norges beste omveier. Les mer om boka her

En lillebror
Regnet fra sørvestspissen av Vågsøy og Bremangerlandets nordspiss, og inn til Vassenden i Loen, er Nordfjord 106 kilometer. Det er bare omtrent halve lengden av storebror Sognefjorden. Bredden er også mindre, den varierer stort sett mellom 1,5 – 4,5 km, men for øvrig er det mange likheter. Som slektningen i sør har Nordfjord en lang rekke sidearmer: Ålfoten, Hyefjorden, Gloppefjorden og Eidsfjorden er de viktigste. Fjorden har også forbindelse med Frøysjøen sør for Bremangerlandet gjennom Rugsundet og Skatestraumen.

Nordfjords største dybde er 565 m ved munningen av Eidsfjorden og ved Bryggja lenger ute, så slik sett er den også lillebror.     

Når det gjelder omgivelser, spørs det imidlertid om det ikke er Nordfjord som tar prisen. På sørsiden breier både Gjegnalundsbreen og Ålfotbreen seg med bratte stup og hvite flater, og innerst i fjorden hvelver Jostedalsbreen seg.

FJORDCRUISE: Nordfjord er 106 kilometer lang og mange cruiseskip tar turen helt inn til enden i Loen. Foto: Per Roger Lauritzen

Europas dypeste
Landets største isbre har også en rekke fantastiske brefall, som Briksdalsbreen, Kjenndalsbren og Bødalsbreen. Disse strømmer ned mot dalene innerst i Nordfjord og er også med på å sette farge og liv i fjordnaturen. På nordsiden er det kort vei inn til Hornindalsvatnet som med sin dybde på hele 514 meter er Europas dypeste innsjø, og en av de klareste.

Langs breddene er det store partier med grønne og frodige lier hvor folk har bodd og trivdes i uminnelige tider. Som for Sognefjorden var det også lenge fjorden som var viktigste ferdselsvei. I dag er det bilen som har overtatt mesteparten av transporten også her, og gradvis har det kommet på plass et godt veinett. Langs nordsiden av fjorden er det stort sett en sammenhengende vei som følger kystlinjen.
Det er det ikke på sørsiden, men det går ferger blant annet mellom Anda og Lote, og mellom Oldeide på Bremangerlandet og Måløy. Under Skatestraumen har det siden 2002 gått en over 1900 meter lang veitunnel, og over Rugsundet går det en flott bro.

Høyt og lavt over fjorden
Den mest spektakulære biten for en bilist som vil utfordres, er Panoramaveien mellom Blekesvingen på RV15 i Stryn til møtet med E39 ved Lote i Eid kommune. Da går turen etter FV613 og FV698 langs Nordfjord. Det er selvfølgelig en omvei for dem som skal raskt frem mellom Stryn og Nordfjordeid. De velger RV15 og E39 langs Hornindalsvatnet.

Stupbratt
Men om Panoramaveien tar lenger tid å kjøre, byr den på desto flere opplevelser. Strekningen bærer sitt navn med rette. Det merker du ganske snart etter å ha svingt av på den smale veien. Når skogen åpner seg, får du servert den ene overveldende utsikten etter den andre mot Nordfjord og omgivelsene.

FV613 går høyt oppe i dalsiden langs fjorden nesten fra gård til gård. Det er så bratt lenger nede at det ikke er hverken boendes eller farendes, dermed er veien lagt der folk bor over stupene. Der er det også bratt, men altså mulig å komme frem, bortsett fra noen få steder hvor veien er lagt i tunnel.

Bare noen få plasser langs denne delen av Nordfjord er geografien slik at det er mulig å bo helt nede ved fjorden. Den første er der Blaksetelva kommer ned og hvor Blaksetnausta og en del andre hus har funnet seg en skapelig plass.

Du kan kjøre ned hit på en smal bygdevei til kaia og få utsikten fra vannflata over mot Innvik på den andre siden av fjorden. Så bærer det oppover igjen til hovedveien og et besøk til Nordsia kirke. Sjelden har du sett en kirketomt med flottere utsikt enn denne. Her har du panoramautsikt (ja nettopp) mot store deler av indre Nordfjord med den hvite ryggen på Jostedalsbreen langstrakt i bakgrunnen. Den moderne kirken i betong er også verdt et besøk. Den ble bygget i 1973 og er en arbeidskirke, så det er gode muligheter for at det er folk der om du stikker innom.

SAG, SMIE OG HØVLERI: Det interessante Ulvedal sag- og bygdemuseum er også et godt utgangspunkt for turer. Foto: Per Roger Lauritzen

For den sportsinteresserte
Ulvedal sag og bygdemuseum bør du også stoppe opp ved. Her er det laget et flott lite museum rundt en restaurert oppgangssag. Her er det også eldhus, smie og et høvleri. Det siste brukes også blant annet til museum og bibliotek. Bygdemuseet har også et flott amfi hvor det jevnlig er arrangementer. Fra området er det også merket flere turruter, blant annet til  Baggehola hvor en fredløs kar fra Innvik holdt til på 1500-tallet. Det er også merket sti til en 1000 år gammel vardevaktstue, med naturlig nok, storslagen utsikt.

Videre langs FV613 bør de sportsinteresserte svinge av fra Bergset og kjøre opp til Bjørkelibakken. Det er et hoppanlegg hvor det blant annet ble arrangert  NM i 1996.

På Jevnlid gårdsmuseum, litt lenger borte langs hovedveien, er det mulig å se nærmere på ca. 1000 gjenstander i to gamle bygninger. Her selges det og gode, hjemmelagede pølser.

KIRKEBYGDA: I Randabygd kan du både besøke den vakre tømmerkirken og vandre under Tvinnefossen. Foto: Per Roger Lauritzen

Bakom fossen
Ved Nos er det all mulig grunn til å stoppe før tunnelen. Der er det imponerende utsikt fra nesten 500 meter loddrett ned til fjorden. Der ser du også ned til det vesle stedet Randabygd nede ved fjorden. Ta en avstikker dit etter å ha kjørt gjennom den vel én kilometer lange Nostunnelen. I Randabygd er det en vakker tømmerkirke fra 1916 som er verdt et besøk, men dette er også et fint utgangspunkt for å besøke Tvinnefossen. Dit er et kvarters gange på god turvei. 

FOR MANN OG KU: Både dyr og mennesker kan vandre helt inn under Tvinnefossen. Foto: Per Roger Lauritzen

På et skilt ved fossen står det at dette er den eneste fossen i Nord-Europa hvor folk og dyr kan passere under fossefallet på veien videre ned til fjorden. Ikke vet undertegnede om det med dyr stemmer, men for meg selv gikk det i hvert fall greit å ta seg frem bak de tordnende vannmassene i det 32 meter frie fallet på fossen. Ganske imponerende faktisk å gå der.

Etter å ha passert den fredelige og vakre Hennebygda går FV698 ned til bredden av Nordfjord og holder seg der frem til fergestedet Lote. Der går det ferge over Nordfjord til Anda i Gloppen stort sett hver halvtime. Dermed blir det neppe lenge å vente om du vil til sørsiden av fjorden og kjøre tilbake til Stryn.
 Alternativt kan du altså fortsette på E39 til Nordfjordeid. Før du kjører inn i den nesten tre kilometer lange Lotetunnelen bør du imidlertid stoppe opp for å få med deg utsikten over Nordfjord mot Ålfotbreen. Dermed har du fått med deg det panoramaet også.

VIL DU VITE MER:
Denne omveien er presentert i detalj i siste utgave av NAF Veibok: Se gjennomgang av de forskjellige kommunene: Tekst s. 304, 305 og 307. Kart nr. 61 og 62  På kartet i boka mangler det dessverre en liten strekning av veien, men den er der! NAF Ruteplanlegger gir deg også detaljer om interessante punkter langs ruta.

Nyttige nettsider:
Kulturarv
Nordfjord