SE FILMEN: NORSKE FORSKERE VIL UTNYTTE SPILLEVARME

Denne bilen drives av et telys og en isklump

Ved hjelp av en termo-elektrisk membran, et telys og en isklump, skapes det nok strøm til å drive denne bilen framover. Forskere ved Universitetet i Oslo håper å kunne bruke denne nye teknologien til å gjenvinne overskuddsvarmen fra bilmotorer og lage strøm.

Publisert

– Vel halvparten av all energien som brukes i verden i dag, går tapt i spillvarme, forteller professor Johan Taftø på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Sammen med en rekke forskere på Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) ved UiO utvikler han nye, miljøvennlige materialer som kan gjenvinne den tapte spillvarmen til strøm.

– Vi utnytter temperaturforskjellen mellom den kalde og den varme siden i materialet. Her er det store muligheter til å hente ut energi som ellers vil gå tapt. Jo større temperaturforskjell i materialet, desto mer strøm vil det være mulig å fange opp, forteller førsteamanuensis Anette Gunnæs på SMN.

– Mange mener det et mulig å hente ut strøm fra fire til fem prosent av spillvarmen, men vi sikter enda høyere, forteller stipendiat Henrik Riis på SMN.

Les også: Spar 14.000 kroner på å kjøre elbil til jobben

For å vise hvordan termo-elektriske materialer fungerer, demonstrerer Riis, sammen med postdoktor Matthias Schrade, hvordan en liten, motorisert lekebil henter energien sin fra telys og en isklump.

Mellom telyset og isklumpen har de to forskerne plassert et termo-elektrisk materiale med samme form som et bankkort. Telyset varmer det opp nedenifra. Isklumpen kjøler det ned ovenfra. Da dannes det strøm til bilen.

– Vi prøvde en gang å erstatte isklumpen med flytende nitrogen. Da raste bilen av sted i stor hastighet, ler Matthias Schrade.

Prinsippet for å hente ut strøm fra termo-elektriske materialer, er motsatt av teknikken i et kjøleskap.

– Termo-elektriske materialer kan brukes over alt der det er temperaturforskjeller. Dette er allerede kjent teknologi i kjøleskap. Ved å sende inn strøm blir det kaldere på innsiden og varmere på utsiden. Vi snur dette systemet. Vi ønsker med andre ord å lage det omvendte av et kjøleskap og hente ut strømmen, forteller Anette Gunnæs.

– Industrien ser på muligheten for å utnytte den nye teknologien. Elkem, Hydro og Yara er interessert i å gjenvinne spillvarmen, forteller professor Truls Norby på SMN.

Les også: Dette er de spennende, nye elbilene

Felles for disse industrigigantene er at de har svært energikrevende produksjon med høye temperaturer og mye restvarme. Ved produksjon av aluminium varmes smelteovnene opp til 800 grader. Bare kråkene får glede av denne spillvarmen i dag.

En annen mulighet er å bruke teknologien i biler og skip. I dag forsvinner mye av varmen ut av eksosrøret og skorsteinen.

Ideen med termoelektriske materialer er ikke ny. Det nye er å kunne lage dem mer miljøvennlige.

– Det finnes mange ulike materialtyper. Dagens beste termoelektriske materialer er giftige og dyre. Noen av dem lages av stoffer som det finnes svært lite av på jorda. Vi ønsker å lage dem billige og miljøvennlige – og vi skal bruke vanlige grunnstoffer, poengterer Truls Norby.