FLERE MÅ STÅ: For å løse trengselen på buss og bane i rushtiden, foreslår TØI dyrere billetter og fjerning av seter slik at flere må stå. Foto: Colourbox

NY RAPPORT OM FULLE TOG OG BUSSER:

– Fjerning av seter eller dyrere i rushtiden

Stadig flere kjører kollektivt og trengselen om bord på buss og bane øker. Nå har Transportøkonomisk institutt (TØI) laget en ny rapport med forslag til hvordan disse problemene kan løses.

Publisert Sist oppdatert

Forslag som å fjerne seter slik at flere må står eller dyrere takster i rushen, vil vekke debatt. 

Det er åpenbart en ulempe å ikke få sitteplass for den enkelte passasjer. Trengsel medfører også lengre reisetid og mindre forutsigbarhet. Det er en ekstern kostnad som de som går på tidlig og får sitte påfører de som må stå.

Trengselen medfører også lengre opphold på holdeplassene, og dermed tidstap for alle passasjerer og for kollektivselskapet, heter det i TØI-rapporten som er forfattet av Harald Minken.

Les også: Nå får du bot for ikke å bruke belte i buss

Kapasitetsøkende tiltak, som for eksempel de planlagte nye tunnelene gjennom Oslo, tar tid å få på plass. I mellomtida finns det mindre og billigere tiltak som kan redusere trengselsproblemene. Rapporten peker på noen slike tiltak:

– Differensierte kollektivsatser er én mulighet. Rushtidsprising på kollektivtransporten kan bidra til å spre passasjerene over et lengre tidsrom enten ved at prisen øker i rushtiden eller at den reduseres (eller er gratis) i perioden før rushtida.  

– En kan også fordele byrdene litt mer likt på de reisende, ved å redusere antall sitteplasser og forbedre komforten for de som står.

– Trengsel kan også bety at det ikke lenger er opplagt at driften av kollektivsystemet skal subsidieres. Dermed må et snart femti år gammelt transportøkonomisk tiltak revideres, helt eller delvis.

Du kan lese hele TØI-rapporten her