I RUTE MED RUTER: Oslo er den eneste byen i landet hvor kollektivreisen til sentrum ofte tar mindre enn halvparten av tiden med bil. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Ny undersøkelse:

Slakter kollektivtilbudet i storbyene

Kollektivtilbudet i byene sables ned i en ny undersøkelse. Nesten halvparten av innbyggerne i og rundt de største byene har for dårlig kollektivtilbud, og mer enn én av tre har ikke et reelt alternativ til bil.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Transportøkonomisk Institutt (TØI) har på oppdrag fra NAF gjort en nasjonal reisetidsundersøkelse som dekker 3,1 millioner innbyggere, i og rundt de 13 største byene i Norge.

«Persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange», skriver regjeringen i Nasjonal Transportplan, den overordnede planen for en historisk sterk samferdselssatsing fram mot 2029.

Men det er usikkert i hvilken grad forholdene er lagt til rette for å ta veksten der regjeringen ønsker.

Et av hovedfunnene i undersøkelser viser at nesten halvparten – 46 prosent – av innbyggerne i og rundt de største byene har for dårlig kollektivtilbud. Holder man Oslo utenfor er andelen 55 prosent.

«For dårlig kollektivtilbud» er definert som at det tar mer enn to ganger reisetiden med bil. Kollektivreisende som vil bruke mer enn 2,5 ganger reisetiden med bil er definert som at de ikke har et reelt alternativ til bil.

103 kommuner og 6040 grunnkretser i og rundt de 13 største byene i Norge er inkludert i undersøkelsen. Analysene er gjort med beregninger av «opplevd reisetid» med bil og kollektivtrafikk, som bygger på Google Maps og Entur sine programmeringsgrensesnitt.

Les også: NAF advarer mot byvekstavtalene

Nedslående

Oslo og Trondheim skiller seg positivt ut i undersøkelsen.

Hovedstaden er den eneste byen i landet hvor kollektivreisen til sentrum ofte tar mindre enn halvparten av tiden med bil. 

I Trondheim har 88 prosent et meget godt eller godt tilbud inn til sentrum.

Ellers er tallene svært nedslående:

35 prosent av innbyggerne – mer enn hver tredje innbygger – i og rundt 13 av de største byene har ikke et godt nok kollektivtilbud til sentrum. Et «godt nok» kollektivtilbud defineres som opptil 2 ganger reisetiden med bil fra dør til dør.

Les også: Skal gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby

Uten alternativ

Hver femte innbygger har ikke et reelt alternativ til bil i det hele tatt når de skal til sentrum, men kollektivtilbudet er spesielt dårlig for områder med mange arbeidsplasser utenfor sentrum.

I Bergen har kun én prosent et godt nok tilbud til Haukeland sykehus, som også er en av Hordalands største arbeidsplasser. 93 prosent har i praksis ikke noe reelt alternativ til bil.

For folk som skal reise til Forus i Stavanger er resultatene også svært dårlige; 78 prosent har ikke et godt nok kollektivtilbud. Rundt halvparten av de som skal hit på jobb har i praksis ikke et reelt alternativ til bil.

For Alnabru i Oslo er resultatet tilsvarende dårlig. To av tre har ikke et godt nok kollektivtilbud, og rundt halvparten av de som skal hit har i praksis ikke et reelt alternativ til bil.

Les også: Disse veitoalettene koster det dobbelte av en Frogner-leilighet

Store forskjeller

Undersøkelsen viser at forskjellene i tilbud er voldsom mellom Oslo og de andre store byene.

Holder man Oslo utenfor har hver tredje innbygger i og utenfor 12 av de største byene ikke et reelt alternativ til bil, målt som at det tar minst 2,5 ganger så lang tid med kollektivtrafikk.  

Oslo kommer desidert best ut av alle byene, med et godt tilbud for 95 prosent av innbyggerne som skal til sentrum. 

Ålesund kommer verst ut av de undersøkte byene, med en god kollektivdekning til sentrum på 0 prosent. I Bodø har bare en prosent av befolkningen et godt kollektivtilbud til sentrum, i Sandefjord 16 prosent, i Fredrikstad 21 prosent og Arendal 28 prosent.

I alle disse fem byene har befolkningen i praksis ikke noe reelt alternativ til bil, i følge undersøkelsen.

Les også: Bruktbilfirmaet la ned da Marita klaget

Dårligst i vest

Blant storbyene er Bergen og Stavanger dårligst ute.

Her har rundt halvparten av innbyggerne ikke et godt nok kollektivtilbud når de skal til sentrum. Hver fjerde har i praksis ikke alternativer til bil når de skal til sentrum.

Også i Tromsø er situasjonen spesiell. 

Her er det ikke innført bompenger ennå, men det planlegges innført i 2020/2021. 75 prosent av innbyggerne har i dag ikke et godt nok kollektivtilbud til sentrum. 60 prosent har i dag ikke alternativer til bil.

Les også: – Regjeringen er besatt av å bygge veier vi ikke trenger