BELØNNER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide deler ut belønningsmidler til storbyene. På bildet er det stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen som 19. mars får overrakt forslaget til koronalov fra Hareide på vegne av regjeringen. Foto: Stortinget
BELØNNER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide deler ut belønningsmidler til storbyene. På bildet er det stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen som 19. mars får overrakt forslaget til koronalov fra Hareide på vegne av regjeringen. Foto: Stortinget

Til kollektiv, sykkel og gange:

Deler ut 840 millioner i belønning

Regjeringen frister tre av landets store byområder med 840 millioner kroner i såkalt belønningsavtale. Pengene skal gå til sykkel, gange og kollektivtransport

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Belønningsordningen har som hovedmål å gi bedre kollektivtilbud og redusere bilbruken i de største byområdene.

For perioden 2020-23 får Kristiansand, Tromsø og Nedre Glomma henholdsvis 360, 260 og 220 millioner kroner.

I tillegg tilbyr regjeringen de tre byområdene, pluss Buskerudbyen, 20 millioner kroner årlig i samme periode øremerket reduserte kollektivpriser, heter det i en pressemelding.

I regjeringens bompengeavtale fra august i fjor var det enighet om å bevilge 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i storbyene, i tillegg til belønningsordningen.

– Regjeringen vil bidra til å gi innbyggerne en bedre reisehverdag. Med et bedre tilbud vil flere velge å sykle og gå eller reise kollektivt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.