EKSTRA MIDLER: Samferdselsdepartementet har fordelt 600 millioner kroner til veiarbeid som del av Stortingets koronakrisepakke. Foto: Geir Olsen
EKSTRA MIDLER: Samferdselsdepartementet har fordelt 600 millioner kroner til veiarbeid som del av Stortingets koronakrisepakke. Foto: Geir Olsen

Bruker 600 millioner i korona-tiltak på vei:

Her er alle veiene på flikke-listen

Regjeringen har varslet at 600 millioner skal brukes på veiprosjekter som del av Stortingets koronakrisepakke. Her er listen over alle steder hvor de skal flikkes i ukene og månedene som kommer.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Pengene fordeles med 187 millioner i Region Øst, 78 millioner i Region Sør, Region Vest får 130 millioner, Region Midt-Norge får 73 millioner, og Region Nord-Norge får 132 millioner.

Oslo, Viken og Innlandet får 187 millioner kroner

 • 25 millioner kroner ekstra til asfalt og veimerking i Viken.
 • 8 millioner kroner ekstra til asfalt og veimerking i Innlandet.
 • Nytt radaranlegg ved Knutstugugrove i Lom.
 • Rehabilitering av rekkverk i Viken, Oslo og Innlandet.
 • Rehabilitering av støyskjermer i Oslo og Viken.
 • Utbedring av skader på E16 mellom Hønefoss og Nes.
 • Utbedring av riksvei 2 ved Grue kirke.
 • Forsterkning av riksvei 3 nord for Atna.
 • Rehabilitering av støyskjermer i Innlandet.
 • Rassikring E6 Gudbrandsdalen.
 • Rehabilitering/etablering av driftsbommer i Oslo og omegn.
 • Flomsikring på riksvei 7 i Flå.
 • Utbedring av stikkrenne på riksvei 22.
 • Utbedring av stikkrenne på riksvei 35 i Åmot.
 • Forsterkning av eksisterende vei E6 Selsverket.
 • Forsterkning av eksisterende vei E136 Lesja.
 • Oppgradering toalettanlegg på E6 Dovreskogen.
 • Oppgradering toalettanlegg på riksvei 7 Haugastøl.
 • Vegetasjonsrydding på E16, E18 og E6 i Oslo/Akershus/Østfold.
 • Rehabilitering av støyskjermer på E134 Kongsberg.
 • Rehabilitering av støyskjermer på Rv 35 Åmot.
 • Rehabilitering av viltgjerde på E16 mellom Roa og Gardermoen.
Annonseblokk (Motor.no_blokk_1)

Agder, Vestfold og Telemark får 78 millioner kroner

 • 10 millioner kroner til ekstra asfalt i Agder og Vestfold og Telemark
 • 1 million kroner til veioppmerking etter asfaltering.
 • Forarbeid før dekkelegging riksvei 9 mellom Valle og Bykle.
 • Fjellsikring etter inspeksjoner i Agder, Vestfold og Telemark, E18 Vestfold og Gjerstad, samt E134 Notodden.
 • Rekkverk i Agder og Vestfold og Telemark, riksvei 9, riksvei 41, E134 og riksvei 36.
 • Skiltstyring, pumper, veilys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder og Vestfold og Telemark.
 • Utbedring av sideterreng, E134 Lifjell og riksvei Setesdal, med mest fokus på Agder.
 • Kantforsterkning på E134 mellom Tyrveli og Vågsli.

Rogaland og Vestland får 130 millioner kroner

 • 22 millioner til ekstra asfalt.
 • Riksvei 15 Oppljostunnelen på Strynefjellet får oppgradering av elektrisk anlegg og lys.
 • Tiltak på tunneler på riksvei 13 og E134 som er kortere enn 500 meter.
 • Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen.

Møre og Romsdal og Trøndelag får 73 millioner kroner

 • 10 millioner til ekstra asfalt.
 • Oppgradere tunnelbelysning til LED i Grillstadtunnelen på E6 i Trondheim.
 • Utskifting av veilysarmaturer til LED på E39 og E6 på Sunnmøre og i Trøndelag.
 • Ekstra rekkverkstiltak på deler av riks- og europaveiene i regionen.
 • Utskifting av stikkrenner m.m. flere steder på E14, E39 og E6 i Trøndelag og Møre og Romsdal.
 • Utbedringstiltak i flere riksveitunneler på Sunnmøre.
 • Trafikksikkerhetstiltak på E39 i Møre og Romsdal.
 • Utvidet dekkelegging og forsterkning på riks- og europaveier i begge fylker.
 • Oppretting av setningsskader på fire E6-ramper i Steinkjer.
 • Utbedring av signalanlegg i Kristiansund og Molde.

Nordland og Troms og Finnmark får 132 millioner kroner

 • 23 millioner til ekstra asfalt og utvidet dekkelegging på deler av hele riksveinettet.
 • Utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet.
 • Tunnelutbedring E10 Lofoten.
 • Utskiftning av tunnelbelysning på riksvei 94 og E69 i Finnmark
 • Plastring ved E10 Hamnøy.
 • Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden.
 • Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana.
 • Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet.
 • Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene.
 • Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksveinettet.
 • Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet.

Kilde: Statens vegvesen.