KLAR FOR TUR: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foran en selvkjørende buss. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Nå kan du gjøre klar søknaden:

Åpner for test av selvkjørende biler

Lyst til å teste selvkjørende bil? Nå får du sjansen.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la fredag fram et lovforslag som skal gjøre det tillatt med utprøving av selvkjørende kjøretøy, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at ny og fremtidsrettet teknologi tas i bruk, og gjerne utvikles i Norge. Nå foreslår vi nytt lovverk for utprøving av selvkjørende kjøretøy i vid utstrekning, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

Les vår dokumentar: Bilen din spionerer på deg

– Til nå har lovverket satt begrensninger for utprøving av selvkjørende teknologi, og dermed også for videre utvikling. Ved å åpne for utprøving av selvkjørende kjøretøy, legger regjeringen til rette for utvikling og utprøving av ny teknologi, og bidrar til å sikre gode konkurranseforhold for norske teknologibedrifter, sier Solvik-Olsen.

Les hele lovforslaget her

Trafikksikkerhet og personvern ivaretas

Lovforslaget gir vide rammer for å kunne ta høyde for utvikling uten raskt å bli utdatert. Det legges til rette for utprøving innenfor rammer som særlig ivaretar trafikksikkerhets- og personvernhensyn, heter det i pressemeldingen. 

– Den raske utviklingen av ny teknologi i transportsektoren, og særlig på kjøretøyområdet, antas å få stor betydning for mer effektiv trafikkavvikling, økt mobilitet, miljø og ikke minst være svært viktig for trafikksikkerheten, sier statsråden.

– Utvikling og sammenkobling av førerstøttesystemer bidrar allerede i dag til økt trafikksikkerhet, og videre utvikling og tilrettelegging for bruk av slike systemer antas å kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning. Det er viktig at vi har et lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen, men samtidig ivaretar både trafikksikkerhet, fremkommelighet, datasikkerhet og personvern, sier Solvik-Olsen. 

Les også: Selvkjørende biler sliter med vinterføre

Krav om sikkerhetstiltak

De som vil teste selvkjørende kjøretøy kan søke myndighetene om tillatelse, men de må kunne dokumentere at doningen kan håndtere alle potensielle situasjoner på en trafikksikker måte.

Detaljene for sikkerhetsvurderingene er ikke fastlagt, men et forslag er sendt på høring med en tre måneders frist.

Regjeringen foreslår å gi Statens Vegvesen en sentral rolle, både med å føre tilsyn og å gi tillatelser.

Du kan lese høringsbrevet her.