URETTFERDIG: – Det skulle ikke vært lov å selge biler i Norge som ikke kan kjøres på norske veier. Det føles veldig urettferdig at vi som forbrukere skal bli sittende igjen med hele regningen, sier Margrethe Wam Solvang – som har to hydrogenbiler hun ikke får kjøre. Foto: Peter Raaum

Eier to hydrogen-biler:

Betaler 14.000 kr måneden for to biler de ikke får kjørt

– Vi sitter med to hydrogenbiler som er død kapital, sier Margrethe Wam Solvang. Hun og familien har ikke mottatt konkret informasjon om når det igjen blir mulig å fylle hydrogen på biler i Norge og føler seg lurt.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: En eksplosjon ved UnoX-stasjonen i Sandvika utenfor Oslo i juni førte til at alle hydrogenstasjoner ble stengt ned. De er fortsatt ikke åpnet igjen.

Familien på fire syntes hydrogen var en genial og miljøvennlig løsning, og har kjøpt to hydrogenbiler, den siste i vår.

Siden eksplosjonen på hydrogenstasjonen i Sandvika 10. juni har begge bilene, en Hyundai Nexo og en Hyundai ix35, stått parkert.

– Nå kjører vi en gammeldags diesel-SUV. Denne bilen er stikk i strid med alt vi ønsker og vi har også masse ekstrautgifter til drivstoff og bompenger – i tillegg til at vi betjener to store billån som til sammen utgjør 14.000 kroner i måneden.

Les også: Statsråd Elvestuen lover hydrogenbil-kjøperne trygghet

SKUFFELSE: Margrethe Wam Solvang sier hun fikk løfter om at hydrogenbilkjøp var uten risiko. 

Strukket oss langt

– Hyundai i Norge tilbød alle sine kjøpere av hydrogenbil en elbil som erstatning?

– Ja, men det var helt uaktuelt for oss å kjøre en Hyundai Ionic. Den er alt for liten for vårt behov. Vi skal blant annet ha plass til barnevogn og kunne kjøre til hytta, sier Margrethe Wam Solvang.

Produktsjef Øyvind Knudsen i Hyundai, som gjennom sine forhandlere har solgt rundt 100 av 150 hydrogenbiler i det norske markedet, sier de har strukket seg så langt de har kunnet for å tilby folk gratis erstatningsbiler.

– Det er beklagelig at man ikke får kjørt hydrogenbilene, samtidig som vi ikke kan ta ansvar for fyllestasjonene. Kjøperne av disse bilene har naturlig nok vært kjent med risiko knyttet til infrastruktur, sier Knudsen.

– Det har vært lite fokus på denne risikoen, både fra industrien og norske myndigheters side?

– Jeg tror nok alle som har kjøpt hydrogenbiler har vært klar over at de har kjøpt disse bilene på et tidlig stadium, og at det har vært begrenset tilgang på fyllestasjoner.

Les også: Legger ned hydrogenstasjoner

– Skulle ikke vært lov

Margrethe Wam Solvang mener på sin side at det i all kommunikasjon rundt hydrogenbiler  er blitt lagt vekt på at hydrogen skulle være et framtidig satsingsområde – og at det derfor er helt feil at hun som kunde må bære all risiko for å kjøpe disse bilene.

– Det skulle ikke vært lov å selge biler i Norge som ikke kan kjøres på norske veier. Det føles veldig urettferdig at vi som forbrukere skal bli sittende igjen med hele regningen.

Wam Solvang sier at hun i forkant av familiens bilkjøp fikk forsikringer både fra Hyundai-forhandleren og hydrogenstasjonskjeden til Uno-X at det ville være uten risiko å kjøpe disse bilene. At det skulle være trygt å kjøpe hydrogenbiler i Norge har også tidligere vært understreket av klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Les også: Toyota har startet med femte generasjon hydrogenbiler

Fikk ikke byttet inn 

Margrethe Wam Solvang tok etter eksplosjonen i Sandvika kontakt med Hyundai-forhandleren med håp om å kunne selge bilene tilbake, men fikk ikke napp.

– Forhandleren ønsket heller ikke å ta den gamle hydrogenbilen i innbytte da vi kjøpte en ny Hyundai Nexo.

Øyvind Knudsen i Hyundai Norge sier på generelt grunnlag at ix35 Fuel Cell har hatt begrenset gjenkjøpsverdi, avhengig av årgang.

– Men fram til sommeren 2019 har det vært omsatt brukte ix35 i markedet.

– Så hvorfor kunne ikke forhandleren ta den gamle bilen i innbytte når kunden skulle kjøpe en ny bil?

– Jeg kjenner ikke den konkrete saken. Men i den uavklarte situasjonen vi i dag står i, hvor muligheten for fylling ikke er tilstede, er det forståelig at en forhandler ikke ønsker å ta på seg den risikoen.

Les også: BMW varsler elbil i 2022

HELT TRYGT: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) var i krystallklar i et intervju med Motor for et snaut år siden: – Som forbruker skal du være trygg på at det kommer en systematisk utbygging med flere fyllestasjoner.

Avhengig av flere

– Ser dere et marked for hydrogenbiler i Norge framover?

– Ja, men vi er avhengig av at flere ser potensialet som ligger i hydrogenelektriske biler. Det er for liten vilje fra det offentlige til å støtte opp under utviklingen av nødvendig infrastruktur.

På spørsmål om når hydrogensstasjonene igjen kan åpnes svarer daglig leder i Uno-X Hydrogen, Roger Hertzenberg, at de venter på at politietterforskningen skal bli ferdig og at de ikke vet noe nærmere om når dette blir.