MYE DYRERE: Alle satsene for forenklet forelegg i trafikken øker fra søndag. Da koster det 6.650 kroner å bli tatt for å kjøre på rødt lys. Foto: Rune Korsvoll
MYE DYRERE: Alle satsene for forenklet forelegg i trafikken øker fra søndag. Da koster det 6.650 kroner å bli tatt for å kjøre på rødt lys. Foto: Rune Korsvoll

HER ER ALLE DE NYE BØTENE

Fra søndag koster dette deg 6.650 kroner

Fra 1. januar gjelder nye satser for forenklet forelegg i trafikken. Da får du 6.650 kroner for å kjøre på rødt lys. Og du kan få en fartsbot på over 10.000 kroner dersom kjører fortere enn 36 km/t over fartsgrensen der den er 70 km/t.

Publisert

Det er regjeringen som har vedtatt de nye satsene for forenklet forelegg som trer i kraft fra 1. januar 2017. Fra denne datoen koster det deg 1.650 kroner snakke i håndholdt mobiltelefon bak rattet. Også alle fartsbøter øker kraftig. Laveste bot blir nå 750 kroner. Den får du dersom du bryter fartsgrensen med inntil 5 km/t. Blir du tatt for å kjøre 21 km/t for fort i en 60-sone, vil du måtte punge ut med 8.300 kroner etter nyttår.

Slik er endringene gjengitt i lovdata 12. desember.

1.

Overtredelse av vegtrafikkloven § 5, jf. trafikkskilt 362 og 366 og/eller fartsgrense etter vegtrafikkloven § 6, samt overtredelse av forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller overtredelse av § 4 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

 

- når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er,

 

a)

til og med 5 km/t

kr

750,–

 

b)

til og med 10 km/t

kr

2 050,–

 

c)

til og med 15 km/t

kr

3 700,–

 

d)

til og med 20 km/t

kr

5 350,–

 

e)

til og med 25 km/t

kr

8 300,–

             

 

 

- når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere og fartsoverskridelsen er

 

j)

til og med 5 km/t

kr

750,–

 

k)

til og med 10 km/t

kr

2 050,–

 

l)

til og med 15 km/t

kr

3 300,–

 

m)

til og med 20 km/t

kr

4 600,–

 

n)

til og med 25 km/t

kr

6 250,–

 

o)

til og med 30 km/t

kr

8 300,–

 

p)

til og med 35 km/t

kr

9 950,–

 

 

- når fartsgrense på stedet er 70 km/t1 eller høyere, og fartsoverskridelsen er,

 

q)

36 km/t til og med 40 km/t

kr

10 400,–

 

2.

kjøring med motorvogn

 

a)

i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet område, skiltforskriften § 23 og § 24

     

b)

med for kort avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3

kr

6 650,–

             

 

3.

kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene,

   

302 Innkjøring forbudt,

                 

 

   

306.0, 306.1 og 306.3–5 Trafikkforbud,

   

 

   

330 Svingforbud,

   

 

   

332 Vendingsforbud,

   

 

   

402 Påbudt kjøreretning,

   

 

   

404 Påbudt kjørefelt,

   

 

   

406 Påbudt rundkjøring,

   

 

   

508 Kollektivfelt, trafikkreglene § 5

   

 

   

509 Sambruksfelt, trafikkreglene § 5,

   

 

   

526 Envegskjøring,

   

 

   

548 Gågate

kr

5 350,–

 

4.

kjøring med motorvogn

 

 

a)

i sperreområde, begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer, skiltforskriften § 22 trafikkskilt 1014 og § 21 nr. 4

     

b)

på fortau, sykkelfelt (skilt 521), gangveg (skilt 518), sykkelveg (skilt 520) og gang- og sykkelveg (skilt 522), trafikkreglene § 4

     

c)

i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging, trafikkreglene § 6

     

d)

på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje, skiltforskriften § 22 og § 21 nr. 4

kr

4 100,–

5.

trafikkreglene § 12, ulovlig forbikjøring med motorvogn,

             

 

 

a)

til høyre

     

b)

like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte

     

c)

foran gangfelt

     

d)

ved ikke å ha forvisset seg om at
1) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring, eller
2) ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham

     

e)

i strid med trafikkskiltene

       

334 Forbikjøringsforbud

       

335 Forbikjøringsforbud for lastebil

kr

6 650,–

6.

fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt,

             

 

 

a)

i henhold til trafikkskilt 202 Vikeplikt og 204 Stopp,

     

b)

overfor trafikk fra høyre, trafikkreglene § 7

     

c)

overfor gående i gangfelt, trafikkreglene § 9

     

d)

ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område, trafikkreglene § 7,

     

e)

overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, trafikkreglene § 7,

     

f)

i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

kr

6 650,–

7.

kjøring med motorvogn,

             

 

 

a)

uten å gi påbudt tegn, trafikkreglene § 14 og § 7 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

     

b)

uten å ha påbudt lys tent, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

     

c)

med lys som blir brukt på feilaktig måte, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

     

d)

uten å ha tilstrekkelig utsyn, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3

     

e)

der det er feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys, vegtrafikkloven § 23

     

f)

med større antall personer på noen av sitteinnretningene, eller på andre plasser enn kjøretøyet er registrert for, forskrift om bruk av kjøretøy § 3-1,

     

g)

der foreskrevne kjennemerker mangler, forskrift om bruk av kjøretøy § 2-5

kr

2 550,–

8.

kjøring med motorsykkel (herunder moped) hvor det er foretatt endring som øker den maksimale hastighet eller ytelse som motorsykkel er registrert for, vegtrafikkloven § 23 jf. § 13

kr

5 350,–

           

 

9.

vegtrafikkloven § 23, kjøring med kjøretøy,

 

a)

under 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker

kr

2 550,–

 

b)

3,5 tonn eller mer tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker

kr

4 100,–

             

 

10.

trafikkreglene § 4, kjøring med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller med moped på motorveg eller motortrafikkveg

kr

1 650,–

11.

kjøring med sykkel

         

 

 

a)

uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, trafikkreglene § 15 og forskrift om krav til sykkel § 5

     

b)

i strid med trafikksignallys med fast eller blinkende lys med rød farge, skiltforskriften § 24

     

c)

i strid med skilt

       

302 Innkjøring forbudt

       

306.0 Forbudt for alle kjøretøy

       

306.6 Forbudt for syklende

       

306.8 Forbudt for syklende og gående

     

d)

på motorveg og motortrafikkveg, trafikkreglene § 4

kr

1 150,–

12.

overtredelse av bestemmelser gitt med hjemmel i vegtrafikkloven § 23b

kr

1 650,–

13.

unnlatt sikring av passasjerer under 15 år, jf. vegtrafikkloven § 23a, jf. forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn

kr

2 250,–