KJØRER SELV: En av Googles selvkjørende biler.

Motor-fakta:

Fem nivåer av førerstøtte

I dag finnes det fem nivåer for førerløs bil, definert av Society of Automotive Engineers (SAE) og anerkjent av amerikanske National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Publisert Sist oppdatert

Nivå 0: Føreren har kontroll på alle funksjoner som styring, bremser og gass.

Nivå 1: Her kan føreren få begrenset hjelp, slik som cruisecontrol og adaptive cruisecontrol (holder farten men reduserer den om bilen tar igjen andre som holder lavere fart), eller enkle funksjoner for å holde bilen innenfor kjørefeltet (styringsassistanse).

Nivå 2: Her kan føreren ta foten fra pedalen og hendene av rattet samtidig gjennom et system for førerstøtte. Systemet holder for eksempel både feltet og avpasser farten, uten at føreren bistår. Føreren må imidlertid være klar til å overta når som helst.

Nivå 3: Føreren kan her overlate kritiske funksjoner til bilen under bestemte kjøreforhold som motorveier. Føreren må fortsatt være til stede, men trenger ikke overvåke kjøringen på samme måte som for de lavere nivåene.

Nivå 4: Bilen er nå fullt autonom og vil kunne kjøre selv og ta alle avgjørelser uten førerens hjelp fra start til stopp. Men - kjøringen er begrenset til det som kalles ODD, operational design domain. Det betyr at nivå 4 forutsetter kjøring på veier som er designet for denne type autonomi.

Nivå 5: Her vil bilen kunne kjøre likt som et menneske, på grusveier uten markeringer, i kryss og alle andre situasjoner bilisten opplever. Det er ingen begrensninger i hvor bilen kan kjøre, såfremt veien eller området er beregnet for bilkjøring. Den amerikanske professoren Bryant Walker Smith, ekspert på førerløse biler, mener en fullt autonom bil i nivå 5 kan være en bil uten ratt.