FARLIG SIDETERRENG: I fjor ble 42 personer drept i utforkjøringer på norske veier. Farlig sideterreng dreper. I Sverige forsker Volvo på alle alvorlige ulykker der deres biler er innblandet. Foto: Volvo

Ulykkene på norske veier

Farlig sideterreng, høy fart og rus dreper

I fjor døde 42 personer i utforkjøringsulykker på norske veier. Dette er nå den vanligste dødsårsaken på norske veier. Farlig sideterreng, høy fart og rus var medvirkende årsaker i mange av de fatale ulykkene. Hele 37 prosent av de drepte i bilulykker brukte ikke bilbeltet.

Publisert Sist oppdatert

Totalt døde 117 personer på norske veier i 2015, noe som er det laveste antallet registrert siden 1947. Møteulykkene er den nest største ulykkestypen med 28 prosent av alle ulykkene i 2015. Dette kommer fram av Statens vegvesens årlige analyse av dødsulykker på norske veier.

Les også: Dette er de sikreste bruktbilene for barnefamilier

- Vi har analysert alle dødsulykker på norske veger siden 2005. Med unntak av 2013 har det vært en klar nedadgående trend i tallet på møteulykker, sier Guro Ranes, som leder trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen.

Det er som regel flere faktorer som er medvirkende til at ulykker skjer og at en ulykke blir en dødsulykke.

Farlig sideterreng
- Vi ser at farlig sideterreng medvirker til skadeomfanget i 19 prosent av alle dødsulykker og i 46 prosent av alle utforkjøringsulykker. Sikring av sideterrenget til veien er derfor et viktig tiltak. Her har staten, fylkeskommunene og kommunene et avgjørende ansvar for å bidra til å bedre forholdene, sier Ranes.

Les også: Eldre bilførere mindre farlige

Analysene viser også at manglende dyktighet hos sjåførene er en medvirkende faktor i hele 48 prosent av ulykkene.
- Dette er ofte et resultat av at førerne har liten erfaring og kunnskap, noe som igjen fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd i trafikken, sier Ranes.

Høy fart
Høy fart er fortsatt en viktig årsak til ulykker.
- Vi har beregnet at høy fart var en medvirkende faktor til 34 prosent av alle dødsulykkene i 2015. Med høy fart mener vi enten at man har kjørt for fort etter forholdene på som var på veien da ulykken skjedde, eller fart som var langt over fartsgrensa. Sammenhengen mellom høy fart og alvorlige ulykker er sterk og godt dokumentert, sier Ranes.

Les også: Dette ble 198.000 av oss bøtelagt for i fjor

Kjøring i ruspåvirket tilstand har vært en sannsynlig medvirkende faktor i 22 prosent av dødsulykkene i 2015, konkluderer ulykkesrapporten. . Dette omfatter både promillekjøring og kjøring hvor fører var påvirket av narkotika eller medikamenter. I nesten alle disse ulykkene vurderes ruspåvirkning å ha vært en faktor som utløste ulykken, eller i stor grad medvirket til at ulykken inntraff.