SKEPSIS: Nesten halvparten av de spurte er bekymret for at kommersielle aktører kan øke prisene på viktige tjenester. Foto: Shutterstock
SKEPSIS: Nesten halvparten av de spurte er bekymret for at kommersielle aktører kan øke prisene på viktige tjenester. Foto: Shutterstock

DOKUMENTAR: «CONNECTED CARS»

En av tre frykter overvåkning

Svært mange norske bilister er skeptiske til enkelte deler av mulighetene som følger med «connected cars»-teknologien.

Publisert

En meningsmåling viser:

  • 46 prosent frykter at kommersielle aktører kan bruke deres bildata til å øke prisen på tjenester, f.eks. forsikring, reparasjon/service osv.
  • 34 prosent bekymrer seg for at bilen i praksis kan overvåke dem.
  • 28 prosent tror trafikken blir tryggere med mer bildata i bilene.
  • 16 prosent tror at kommersielle aktører kan gi økonomiske goder/rabatter basert på deres bildata.

Undersøkelsen ble utført i samarbeid med Respons Analyse i januar 2017.

Motor spurte norske forbrukere om de bekymrer seg for konsekvensene av «connected cars» og om de ser noen fordeler ved at bilen kan kobles opp og sende ut data.

Nesten halvparten av de spurte er bekymret for at kommersielle aktører kan øke prisene på viktige tjenester, mens bare 16 prosent tror de kan oppnå økonomiske fordeler av at kommersielle aktører får tilgang til bilens data.

Når det gjelder sikkerhet tror kun én av tre at trafikken vil bli sikrere med mer data i bilen.

Temaet «connected cars» er fremdeles noe Kari og Ola Nordmann generelt vet lite om. At så mange som halvparten av de spurte bekymrer seg for økte priser på tjenester relatert til bil er derfor oppsiktsvekkende.

Det samme er det faktum at kun én av tre tror at en «connected» bil vil bidra til tryggere trafikk og kjøreforhold.

– At nesten halvparten av de spurte er bekymret for at de data bilen leverer fra seg kan bli misbrukt i kommersiell øyemed, mens bare 16 prosent mener dette kan gi positive utslag for forbrukeren, er et uttrykk for mistillit til aktørene, sier Trond S. Westgaard i NAF.