LITEN RISIKO: – Mer kjøreerfaring og mer sikkerhetsutstyr i bilene, bidrar til at eldre førere nå knapt har høyere risiko i trafikken enn yngre, sier trafikkforsker Rune Elvik i TØI. Foto: Colourbox

Har mer kjøreerfaring

– Eldre bilførere mindre farlige enn før

– Det har lenge vært en oppfatning at eldre bilførere er farlige i trafikken, men i dag har førere over 65 år knapt nok høyere risiko enn andre. Det sier trafikkforsker Rune Elvik.

Publisert

I fjor ble 118 personer drept i trafikken i Norge. I 1970 ble 560 mennesker drept. I den samme perioden er trafikken på veien mer enn firedoblet. Rune Elvik jobber i Transportøkonomisk institutt og har sett på noen av årsakene til at antall drepte og alvorlig skadde har gått så kraftig ned i Norge. En av dem er at eldre bilførere er blitt mindre farlige enn før, skriver han i en artikkel i bladet Samferdsel.

Les også: Vi kjører saktere og saktere

– I 1992 hadde førere over 65 år rundt 70 prosent høyere personskaderisiko i trafikken enn førere under 65 år. I 2014 var denne forskjellen redusert til knapt 4 prosent. Det gjelder alle førere over 65 år. Gjør man en finere inndeling i aldersgruppen, viser det seg at de aller eldste førerne fortsatt har høyere risiko enn andre førere, sier Elvik.

– Det er trolig flere faktorer som ligger bak nedgangen i skader og ulykker hos de eldre. Den viktigste er trolig at eldre bilførere i dag har mer kjøreerfaring enn tidligere. Ser vi på ”eldre bilførere” i 1992, startet mange av dem å kjøre bil først etter at bilsalget ble frigitt i 1960. Siden bilen var en knapphet, kjørte de heller ikke så mye bil etter dette. Bilførere som var ”65 år eller eldre” i 2014, kan ha kjørt bil siden 1967, altså i nesten 50 år, i en periode med mye mer trafikk enn før 1967. De er mer vant til moderne trafikk og har flere kilometer bak ratte.

Les også: Frankrike setter opp 10.000 falske fotobokser

 

– I tillegg kan vi anta at eldre bilfører i dag har bedre nytte av moderne biler med bedre kollisjonssikkerhet. Eldre mennesker tåler dårligere fysiske påkjenninger enn yngre og har derfor ekstra nytte av for eksempel kollisjonsputer og støtabsorberende karosseri, sier Elvik og legger til:

– I tillegg til dette, ser vi at andre risiko-faktorer i trafikken gir store bidrag til en sikrere trafikk. Bilene har fått bedre lys, noe som kanskje også er en ekstra fordel for eldre. Vi ser også at ulykkesrisikoen på snø har gått betydelig ned. Det kan skyldes bedre vedlikehold av veiene, men kanskje aller mest at moderne biler nå har elektronisk stabilitetskontroll. Det betyr mindre sjanse for å ulykker på vinterveier, også for førere med mindre kjøreerfaring.