NY BRU: Brua over Trysfjorden i Søgne i Vest-Agder får en seilingshøyde på 60 meter, nesten dobbelt så høyt som Varoddbrua øst for Kristiansand. Foto: Illustrasjon: Sweco/Nye Veier

Fantastisk utsikt mot Lindesnes:

Bygger bru 130-140 meter over vannflaten

Brua på bildet er ingen ting mot den nye brua som kommer på strekningen mellom Kristiansand og Lyngdal. Der vil bilene etter planen kjøre 130-140 meter over elva Audna.

Publisert Sist oppdatert

E39 Kristiansand-Lyngdal
Planlagt åpning: 2022
Bompengefinansiering: 37 prosent bompenger, 63 prosent statlige midler.
Prislapp: 6,1 milliarder kroner.

Fra Kristiansand og vestover mot Sandnes skal det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier bygge ny E39.

I 2022 skal den 26 kilometer lange strekningen til Mandal være ferdig, i tillegg til sju kilometer med ny tilkomstvei til Mandal sentrum.

På nye E39 blir det fem tunneler, blant annet Sørlandets lengste tunnel, Søgnetunnelen, på fire kilometer.

Men dette blir ingenting mot en bru som skal bygges på neste delprosjekt, fra Mandal mot Lyngdal.

I Lindesnes kommune, ca. seks kilometer nord for kommunesenteret Vigeland, skal det bygges en bru over elva Audna. Den får en seilingshøyde på minst 130 meter.

– Årsaken til at det blir så høyt er at veilinja følger terrenget. Fra denne brua vil man få en fantastisk utsikt helt til Lindesnes fyr, forteller kommunikasjonsrådgiver Nils Bernt Rinde i Nye Veier.

Anleggsarbeidene på strekningen Kristiansand-Mandal starter etter planen nå før jul i 2018.

Statens vegvesen er egentlig bare så vidt i gang med utbyggingen av ferjefri E39. Det gigantiske samferdselsprosjektet skal gjøre den 1100 kilometer lange E39 mellom Kristiansand og Trondheim ferjefri.

Dette vil korte ned reisetiden fra ca. 21 til ca. 11 timer. Sju ferjesamband skal fjernes.

Utbyggingen består av ca. 40 delprosjekter og er nå kostnadsberegnet til 340 milliarder kroner.

Les også: Den nye Hålogalandsbrua er Norges nest lengste hengebru