SKAL VURDERE: Økt pris for Kvitsøyprosjektet (bildet) satte stopp for Rogfast. – Jeg har mottatt Statens vegvesens foreløpige vurderinger av mulige kutt, og skal sette meg grundig inn i vurderingene før jeg konkluderer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Illustrasjonsfoto Norconsult/Statens vegvesen

Storm rundt E39-prosjektene:

Kommuneopprør og milliardkutt skaper bølger for ferjefri E39

Ferjefri E39 blir kostbart, hvis det noensinne blir en realitet. Både for Rogfast og Hordfast, to av de største prosjektene, venter nå politiske ekstrarunder.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Stortinget har som langsiktig mål å bygge ut ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim.

Rogfast ble pauset sist høst etter store kostnadsoverskridelser, og Statens vegvesen avlyste den såkalte Kvitsøy-kontrakten da det bare kom én tilbyder – som attpåtil skulle ha en milliard mer enn SVV hadde forventet.

Samferdselsdepartementet ga beskjed om å redusere kostnadene, og sist uke fikk samferdselsminister Knut Arild Hareide presentert etatens foreløpige vurderinger.

SVV hevder å ha funnet kostnadskutt på totalt tre milliarder kroner, ifølge de foreløpige vurderingene.

Videre ser Vegvesenet muligheter for ytterligere innsparinger på litt over en milliard kroner. Disse endringene vil kreve avklaringer med de berørte kommunene, heter det i en pressemelding.

Et nytt finansieringsopplegg for Rogfast-prosjektet må til Stortinget for nytt vedtak. Dette vil skje først etter at Samferdselsdepartementet har vurdert de nye tallene.

Les om hele ferjefri E39-prosjektet her

Skal vurdere

– Rogfast er et viktig prosjekt for Sør-Vestlandet, som vil gi store positive ringvirkninger langs kysten både regionalt og nasjonalt. Jeg har nå mottatt etatens foreløpige vurdering av situasjonen i prosjektet. Jeg kommer til å ha en dialog med Statens vegvesen videre slik at vi får svar på alle spørsmålene våre. Deretter skal jeg sette meg grundig inn i vurderingene, før jeg konkluderer, sier Hareide.

E39 Rogfast nord for Stavanger skal krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden. Prosjektet innebærer bygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Tunnelen skal blant annet ha en avkjøring til Kvitsøy.

VIL, VIL IKKE: Flytebrua over Bjørnafjorden blir kanskje aldri realisert. Tegning: Statens vegvesen

Storm over Hordfast

Samtidig er det lokalpolitisk storm om Hordfast-prosjektet lengre nord, etter at Bjørnafjorden kommune sa nei til den gigantiske Hordfast-brua. De ønsker heller en utredning av fergefri E39 med indre trasé.

Ordfører Trine Lindborg (Ap) signerte uttalelsen sammen med ordførerne i Kvam, Samnanger, Kvinnherad og Ullensvang for to uker siden, før det fredag ble politisk vedtatt.

Lindborg mener deres forslag om en indre trasé vil være bedre fordi det åpner opp for flere alternativer.

Men da fylkespolitikerne i Vestland torsdag stemte nei til hele Hordfast-prosjektet, kom det voldsomme reaksjoner.

Bergens Tidende har spurt ordførerne i seks av kommunene i Sunnhordland om de vil vurdere å bytte fylke fra Vestland til Rogaland. Ordførerne i Fitjar, Tysnes, Sveio og Etne holder døra åpen. Allerede torsdag meldte både ordfører og varaordfører i Stord kommune, som er den største i regionen, at en fylkesovergang var en mulighet.

– Jeg har alltid vært orientert mot Hordaland, men for første gang er jeg åpen for å kanskje bli rogalending, sier ordfører Kåre Martin Kleppe (H) i Tysnes.

I en uttalelse vedtatt på torsdagens møte i fylkesutvalget i Vestland, slår de fast at de prioriterer ny E16 og bane mellom Arna og Voss, framfor Hordfast som går gjennom Sunnhordlandsregionen.

– La oss puste med magen, for det er ikke sikkert at denne reaksjonen er til det beste for alle, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp).