UROLIG: – Svarene fra samferdselsminister Knut Arild Hareide er svært defensive. Det uroer meg sterkt. Dette handler om hovedveien mellom de to største byene, sier Ruth Grung (Ap). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Slakter Hareides E16-prioritering:

– Noen har motorvei, andre har krøttersti

Knut Arild Hareide gir ingen løfter om å prioritere E16. – Samferdselsministerens svar om E16 er svært defensive og de uroer meg sterkt, sier Ruth Grung (Ap). Hun mener regjeringen har nedprioritert hovedveien mellom landets to største byer.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Grung har bedt Hareide svare Stortinget om veinettet Oslo-Bergen generelt og E16 i Vestland spesielt.

Ruth Grung, som sitter i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget fra Hordaland, har fått svar på tre skriftlige spørsmål til samferdselsministeren: 

Om generell kvalitet på hovedveien øst-vest, om E16-strekningen Arna-Stanghelle og om bruken av planleggingsmidler på Os-Stord (E39) kontra Bergen-Voss (E16).

– Jeg mener svarene er svært defensive. Det uroer meg sterkt. Dette handler om hovedveien mellom de to største byene i landet, sier Grung til Motor.

Les også: Kostnadssprekk på 40 prosent – i gjennomsnitt

Hjertet i halsen

– Det kan ikke være slik at noen deler av landet har fire felts vei med 110 km/t-fartsgrense og diskuterer ytterligere ny firefelts, mens andre deler har krøtterstier, hvor man reiser med hjertet i halsen i frykt for nye ras og stadige stenginger, sier Grung.

Slik svarer Hareide på spørsmålene.

Hareide slår fast at bare 20 prosent av veinettet mellom landets to største byer holder den standarden som i dag brukes ved veibygging.

Og han mener det vil være en lang vei å gå, bokstavelig talt, før vi har et 100 prosent moderne veinett.

– Standarden må være 100 prosent forsvarlig. Dagens 20 prosent er helt uforsvarlig, sier Ruth Grung.

Hun mener regjeringen må flagge langt høyere ambisjoner enn Hareide antyder i sitt svar.

– Det er ingen andre europeiske land, meg bekjent, som har så lav standard på hovedveien mellom sine to største byer. E16 fra Bergen til Voss er en minimumsløsning med én-tubes tunnel med møtende trafikk. Vi har hatt nok tunnelulykker!

Svært kostbart

Hareide har henvist til den neste utgaven av Nasjonal Transportplan, som legges frem våren 2021. Og skriver i sitt svar:

– E16 Arna-Stanghelle og Vossebanen er et svært omfattende og kostbart prosjekt som vil legge beslag på en betydelig del av den samlede rammen Stortinget fastsetter til investeringer i vei og jernbane. 

Grung mener likevel E16, som i fjor ble kåret til Norges verste vei, må prioriteres.

– Jeg forventer at man i kommende NTP prioriterer hovedveinettet i hele landet. Det er en forutsetning for utvikling, sier hun.

Ikke desto mindre:

 – Jeg frykter at E16 blir forsinket, fordi regjeringen bruker kostnadene som påskudd. Men dette er en statlig plan og staten selv har hatt ansvar for fremdriften og løsningene, sier Ruth Grung.

Mer til E39-forberedelser

Staten har forøvrig brukt over en milliard kroner i planleggingsmidler på de to veistrekningene Grung ba om tall for, E39 Stord-Os og E16 Arna-Voss, de siste fem årene.

Men hvis fordelingen av midlene sier noe om myndighetens prioritering, lover det ikke godt for E16.

Statens vegvesen har brukt 831 millioner kroner på planlegging av E39-strekningen, det aller meste på kryssingen over Bjørnafjorden. 

På E16-strekningen er det brukt 240 millioner kroner i den samme perioden (2016-2020), men dette inkluderer også utgifter innenfor Bane Nors ansvarsområde – uten at denne fordelingen er spesifisert.