UTSATT: Slik blir nye Ramstadsletta i retning Høvik seende ut, men utbyggingen er foreløpig lagt på is. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Får ikke penger over statsbudsjettet:

E18 vest for Oslo med uviss skjebne

Dagens E18 har svært høy trafikk. Hvert døgn bruker 80-90.000 kjøretøy veien. Ny vei skal gi mindre støy og luftforurensning.

Publisert Sist oppdatert

E18 i Asker og Bærum
Planlagt åpning: 2024 (Lysaker-Ramstadsletta)
Bompengefinansiering: 72 prosent bompenger, 28 prosent statlige midler.
Prislapp: 13,7 milliarder kroner (Lysaker-Ramstadsletta)

Gjennom Asker og Bærum skal det bygges ny E18. I tillegg til bedre fremkommelighet for bilistene, skal den også bedre forholdene for kollektivtrafikken med egen busstrasé, og for syklistene med egen sykkelvei.

Mindre støy og luftforurensning er et av de viktige tiltakene i utbyggingen, som skal foregå i et av landets tettest bebygde områder.

Dette gir samferdselsmyndighetene store utfordringer, både under planleggingen, med tomtekjøp og ikke minst under utbyggingsperioden.

Blant annet skal det brukes hele 2,5 milliarder kroner på ekspropriering (tomtekjøp) bare på den fire kilometer lange strekningen Lysaker-Ramstadsletta.

Utbyggingsprosjektet på totalt 17 kilometer strekker seg fra Lysaker til Drengsrud i Asker, like vest for Asker sentrum. Ni av kilometerne bygges i tunnel eller under lokk.

Hvor mye som skal bygges ut og når, har i årevis skapt store diskusjoner. Men i fjor falt mange av brikkene på plass:

I første omgang skal Statens vegvesen bygge ut 4,3 kilometer fra Lysaker til Ramstadsletta, blant annet inkludert ny vei til Fornebu.

Vegvesenet håpet på oppstart i 2019 og ferdigstillelse av denne strekningen i 2024. Men 17. desember ble det klart at tidsplanen blir forskjøvet. 

– Vi får ikke penger over statsbudsjettet, nå legger vi ned all aktivitet, bekreftet prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen overfor NRK.

Prosjektet består av flere etapper. De to siste skal bygges etter at første del er ferdig. Men det blir trolig langt utpå 2030-tallet før disse utbyggingene er fullført.

Les også: Stanser E18-utbygging etter pengemangel