FÆRRE KVINNER TRAFIKKDREPT: Menn kjører fortere og er oftere ruspåvirket enn kvinner. Det er to av årsakene til at 111 menn og «bare» 24 kvinner døde i trafikken i fjor. Foto: Volvo ulykkeskommisjon
FÆRRE KVINNER TRAFIKKDREPT: Menn kjører fortere og er oftere ruspåvirket enn kvinner. Det er to av årsakene til at 111 menn og «bare» 24 kvinner døde i trafikken i fjor. Foto: Volvo ulykkeskommisjon

Menn mellom 45 og 70 år ny risikogruppe:

Derfor dør langt færre kvinner enn menn i trafikken

Av 135 trafikkdrepte i 2016 var 111 menn og «bare» 24 kvinner. Kvinner kjører sjeldnere i ruset tilstand og de kjører ikke like fort som menn. Fartssperre i bilene kan være et nyttig tiltak for å få ned ulykkene, mener ekspertene.

Publisert Sist oppdatert

– Menn kjører litt mer bil og motorsykkel enn kvinner, men ikke så mye mer at det forklarer forskjellen i antall drepte. Det har mer å gjøre med at menn oftere deltar i risikofylte aktiviteter bak rattet. Vår forskning viser blant annet at menn i betydelig større grad enn kvinner kjører i ruspåvirket tilstand, sier forskningsleder Torkel Bjørnskau i Transportøkonomisk institutt (TØI).

Disse funnene krever tiltak, mener norske samferdselsmyndigheter.

– At menn tar høyere risiko enn kvinner i trafikken er også vår klare oppfatning. Forskjellen i antall drepte er betydelig, selv om vi tar i betraktning at kvinner kjører litt mindre enn menn. Vår oppgave nå er å sette inn tiltak mot de mest utsatte gruppene, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen

– Så langt har vi hatt mye fokus på unge menn som tidligere var ekstremt overrepresentert i ulykker. Informasjonskampanjene ser ut til å ha virket godt. Nå ser vi at menn i alderen 45 til 70 år står for en stadig større andel av de drepte, sier Guro Ranes.

Les også: EU ønsker fartssperre i alle biler

TAR GREP: Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen.
TAR GREP: Guro Ranes, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen.

Alkohol og nattkjøring

– Det viser seg at mange av de mennene som omkommer i trafikken er påvirket av alkohol. I tillegg vet vi at menn kjører oftere enn kvinner på veier med høy hastighet. De kjører også mer om natta enn kvinner. Begge disse tingene utgjør en risiko. Sistnevnte med blant annet fare for å sovne bak rattet, sier TØI-forsker Bjørnskau – og legger til:

– Ungdomskulturen på landsbygda med medfølgende rabagast-kjøring av unge menn har også en betydning, selv om dette fenomenet nok var mer til stede tidligere.

Les også: Mobilbruk bak rattet drepte fire

– Når vi ser på ulykker med alvorlige og lettere skader, finner vi ikke den samme skjeve fordelingen mellom  kvinner og menn. I slike ulykker er kvinner like mye representert som menn. Forskjellen finner vi altså først og fremst ved ekstremskader med påfølgende død, sier Bjørnskau, som sammen med kollegaer i TØI har sett på flere mulige løsninger for å få ned antall alvorlige ulykker.

– Ting som relativt enkelt kan gjennomføres er krav om alkolås i bilene, sikkerhetsbeltelåser som er koplet mot tenningslåsen og innføring av en aktiv fartsholder som leser trafikkskiltene og tilpasser bilens hastighet automatisk etter disse. Hvor enkelt det er å få politisk gjennomslag for slike påbud, er en annen sak, sier Bjørnskau.

Les også: Åpner for anonym varsling av trafikk-juks

«Fartssperre» nyttig

– Dersom jeg skal peke på ett punkt som jeg mener vi må fokusere på, så er det fart, sier Guro Ranes.

– Høy fart bidrar både til at ulykker oppstår og øker alvorlighetsgraden i ulykken. Flere bilprodusenter tilbyr nå en «fartssperre» i bilene sine. Jeg mener dette kan være et nyttig tiltak for å få ned antall drepte. Dette er rett og slett en fartsholder som leser hastighetsskiltene og tilpasser bilens fart automatisk etter disse.

- EU jobber for at bilprodusentene skal sette inn dette som standard utstyr, men allerede i dag bør du spørre bilselgeren om dette dersom du skal kjøpe ny bil. Det samme gjelder førerstøtte-systemer som automatisk nødbrems og andre som viser seg å ha god effekt, sier Ranes.

TRAFIKKDREPTE

2015 Totalt Menn Kvinner   117 87 30 2016 Totalt Menn Kvinner   135 111 24

HARDT SKADDE

2015 Totalt Menn Kvinner   693 460 233 2016 Totalt Menn Kvinner   656 429 227

Kilde: Statistisk Sentralbyrå