LAVERE UTSLIPP: Norsk institutt for luftforskning rapporterer om betydelig nedgang i utslippene av eksos og svevestøv. Foto: Geir Olsen
LAVERE UTSLIPP: Norsk institutt for luftforskning rapporterer om betydelig nedgang i utslippene av eksos og svevestøv. Foto: Geir Olsen

NILU om transportsektoren:

Utslippene redusert med mellom 20 og 40 prosent

Koronatiltak i transportsektoren har ført til at utslippene har gått ned med mellom 20 og 40 prosent, ifølge beregninger ved Norsk institutt for luftforskning.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Vegvesenets automatiske trafikktellinger viser en trafikknedgang på rundt 20 prosent i morgenrushet på veiene ut og inn av Oslo samt i Oslo, sammenlignet med de tre fredagene før.

– Det førte til at eksos- og svevestøvutslippene gikk ned med 12–13 prosent, forklarer forsker Henrik Grythe ved NILUs avdeling for by og industri i en pressemelding.

For å beregne hva trafikknedgangen utgjør i reduserte utslipp har instituttet utviklet en egen utslippsmodell for veitrafikk.

Den viser en utslippsreduksjon på rundt 43.000 tonn CO2 på landsbasis i perioden 13. til 19. mars. I tillegg har reduksjonen i luftfart ført til at CO2-utslippene er redusert med 59.000 tonn.

Dersom trafikken reduseres ytterligere de neste månedene, vil utslippene synke tilsvarende, ifølge NILU.

(©NTB)