RYFAST: Rundt årsskiftet åpner det gigantiske Ryfast-prosjektet. Her sjekker kontrollingeniørene Jon Bjarte Rasmussen (t.v.) og Lars Olof Hedenberg en av fire lysinnstallasjoner som er montert i Ryfylketunnelen. Foto: Statens Vegvesen

Bomvei-åpningene det kommende året:

Åpner 13 nye bomprosjekter til 22 milliarder

Bompengeforliket til regjeringen kan raskt bli spist opp av nye bomstasjoner som åpner. Bare det neste drøye året settes 13 nye bompengeprosjekter i drift. Disse skal dra inn minst 22 milliarder kroner i bompenger.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: I bompengeforliket lover regjeringen å redusere bompengene. Men de forteller ikke om alle de nye bommene som kommer det neste året.

Allerede i oktober, november og desember åpner syv nye bompengeprosjekter.

Blant annet det enorme undersjøiske prosjektet Ryfast på Vestlandet, en bomring rundt Fredrikstad, og flere kilometer med ny motorvei på E6 i Hedmark.

Les også: Erna fikk støtte etter ultimatum

Bommer til 2042

De syv bompengeprosjektene med mange titalls nye bomstasjoner som åpner i høst skal dra inn mer enn 15,6 milliarder kroner i bompenger.

Årsaken til at vi skriver «mer enn», er at det i første omgang er planlagt å ta inn 600 millioner kroner i bomringen i Fredrikstad over en seksårs-periode.

Men de planlagte prosjektene i Østfold-byen er mange, og bommene er ment å stå helt til 2042. Om noen år blir det bomring også rundt Sarpsborg.

Les også: MDG vil ikke ha bompenge-lette i Oslo

Åpnes i høst

Her er alle bomprosjektene som åpner i høst:

1. 1. oktober åpner 12 kilometer firefelts motorvei fra Kolomoen i Stange (der dagens firefelt stanser) til Kåterud like sør for Hamar. Dette er kun en delåpning. I 2020 åpner hele strekningen Kåterud-Moelv, slik at det totalt blir 43 kilometer med ny firefeltsvei i Hedmark.

Totalt blir det fire bomstasjoner, som opprinnelig var ment å dra inn 4,5 milliarder kroner i bompenger.

Det vil koste ca. 89 kroner for personbiler å passere alle de fire bomstasjonene.

Les også: De Grønne vil ikke kutte bompengene i Oslo

2. 29. oktober åpner 11 kilometer ny E16 med blant annet tunnel gjennom rasfarlige Bagnskleiva i Valdres.

Kostnadene var opprinnelig beregnet til 1,4 milliarder kroner. 340 millioner kroner finansieres med bompenger.

Det vil koste ca. 58 kroner å passere bommen for personbiler.

3. I midten av november åpner bomringen i Fredrikstad, med seks bomstasjoner rundt Fredrikstad sentrum.

Åpningen av bomringen skjer samtidig med at utbyggingen av riksvei 110 mellom Ørebekk og Simo er ferdig. Endelig dato er ikke fastsatt..

Bypakken for Nedre Glomma skal i første omgang dra inn ca. 600 millioner kroner i bompenger over en seksårsperiode. Taksten for personbiler blir 30 kroner.

I 2022 skal det settes opp ytterligere 15 bomstasjoner i regionen, de fleste rundt Sarpsborg som dermed også får bomring. De lokalpolitiske vedtakene er gjort.

Bomstasjonene rundt Sarpsborg og Fredrikstad skal etter planen stå til 2042.

Les også: Bompengepartiet størst blant bileierne

4. 1. desember starter bompengeinnkrevingen på Nordhordland, i den såkalte Nordhordlandspakken.

Pakken består av 19 mindre veiutbygginger i kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Modalen og Bergen. Så langt er bare ett av dem under bygging.

1,2 milliarder kroner av totalbudsjettet på 1,5 milliarder kroner skal finansieres med bompenger.

Det blir bommer flere steder i regionen, og hver passering vil koste ca. 19 kroner for personbiler.

5. Allerede dagen etter, 2. desember, åpner 17 kilometer ny firefelts E18 i Bamble i Telemark, mellom Rugtvedt og Dørdal.

Kostnadene var opprinnelig beregnet til 4,5 milliarder kroner, hvor bompenger skal dekke 1,8 milliarder kroner.

Passering for personbiler vil koste ca. 42 kroner.

6. Fra ca. 15. desember blir det bompengeinnkreving mellom Dyrstad og Sprova nord for Steinkjer, hvor det bygges ny hovedvei. Prosjektet er beregnet å koste 1,6 milliarder kroner, og 800 millioner kroner skal finansieres med bompenger.

Det blir tre bomstasjoner, og passering av alle tre vil koste ca. 100 kroner for personbiler.

Men, åpningsdatoen kan bli forskjøvet med noen øker, opplyser vegvesenet. 

7. Siste uke i desember åpner muligens Ryfast-forbindelsen mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger.

Ryfylketunnelen blir – inntil Rogfast åpner – verdens lengste undersjøiske tunnel på 14,3 kilometer.

Opprinnelig var takstene for personbiler beregnet å bli 255 kroner for Ryfylketunnelen og 33 kroner for Hundvågtunnelen. Men de endelige takstene er ikke klare.

6,4 milliarder kroner finansieres med bompenger.

Vegvesenet opplyser at prosjektet kan bli forsinket, og at det dermed blir åpning over nyttår på grunn av testing av sikkerhet i tunnelene.

Les også: 2019 et rekordår for bompenger

Seks bomprosjekter i 2020

Også i 2020 blir det en rekke nye bompengeåpninger.

Trolig seks.

De seks skal totalt dra inn 6,7 milliarder kroner i bompenger. Da er ikke delåpningene på E6 i Hedmark regnet med, fordi disse er med i oversikten over – for 2019.

Dette er åpningene som er planlagt i 2020:

1. Bygging av 13 kilometer ny E134 mellom Damåsen og Saggrenda i Kongsberg skal stå ferdig over nyttår, etter at prosjektet har blitt flere måneder forsinket. Ifølge vegvesenet ligger det an til åpning i januar, februar eller i verste fall mars.

Det blir bomstasjoner på hver side av Kongsberg. Takstene er beregnet til ca. 35 kroner for lette kjøretøy på hver bomstasjon. Passering av begge vil dermed koste ca. 70 kroner.

Det skal hentes inn ca. 2,4 milliarder kroner i bompenger.

Les også: Samferdselsministeren flytter bomstasjon

2. 1. juli 2020 åpner ca. 12 kilometer ny vei på fylkesvei 33 over Tonsåsen mellom Valdres og Gjøvik/Toten. 100 millioner kroner av 200 millioner kroner skal finansieres med bompenger.

For personbiler vil passering koste ca. 20 kroner.

3. Sommeren 2020 åpner 19 kilometer motorvei på E6 mellom Kåterud sør for Hamar og Brumunddal i Hedmark.

4. I desember åpner ytterligere 12 kilometer fra Brumunddal til Moelv.

Ny vei på de to strekningene skal sammen med strekningen Kolomoen-Kåterud, som åpnes høsten 2019, koste 4,5 milliarder kroner i bompenger. Se mer om prosjektet under bomåpningene for 2019.

Les også: Bilister i distriktene er vinneren

5. Høsten 2020 åpner seks kilometer to- og trefelsvei med midtrekkverk mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag.

Ca. 800 millioner kroner av ca. 1,7 milliarder kroner skal finansieres med bompenger. Passering vil koste ca. 40 kroner.

Selskapet Nye Veier skal bygge ny vei både sør og nord for dette prosjektet. Men der har byggingen foreløpig ikke startet.

6. Høsten 2020 åpner 27 kilometer ny motorvei på riksvei 3 og riksvei 25 i Løten og Elverum i Hedmark. Bompenger skal etter planen dekke 3,2 milliarder kroner av totalkostnaden på 5,2 milliarder, etter at regjeringen i bompengeforliket har økt den statlige andelen med 200 millioner kroner.

Bomtakstene blir ca. 40 kroner for personbiler.

Les også: Ap-Raymond hyller bompengene

Takstøkning i Oslo

I tillegg til alle bompengeåpningene i 2020, er det også planen at takstene for elbiler i Oslo skrus kraftig opp fra 1. mars 2020.

Utenom rushtiden dobles takstene, mens de skal plusses på med 50 prosent i rushtiden.

Takstøkningen vil anslagsvis utgjøre en prisøkning for el-bilistene på 12-13 millioner kroner i måneden. Samtidig vil stadig flere elbilister føre til at det blir færre bilister som betaler de langt høyere takstene for fossilbiler.

Etter 2020

Tro ikke at det blir slutt på bompengeåpninger etter 2020. Mange steder er enorme veiprosjekter under bygging, blant annet Rogfast og flere andre på E39 på Vestlandet.

Utbyggingsselskapet Nye Veier bygger store motorveier både på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag. Så sent som i juni ble bompengeprosjekter for mange milliarder vedtatt i Stortinget.

Bompengeveiene under bygging og planlegging åpner fortløpende utover 2020-tallet. Det er også planlagt innføring av bomringer i flere byer, selv om noen planer er stanset – som i Drammen.

Les også: Bomringenes «far» angrer på bompengene