HAR BARE TIDEN OG VEIEN: – Jeg forstår ikke hvorfor dere spør om dette. Det er såre enkelt. Vi har en stram tidsplan. Det er det hele, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Terje Pedersen, NTB / scanpix
HAR BARE TIDEN OG VEIEN: – Jeg forstår ikke hvorfor dere spør om dette. Det er såre enkelt. Vi har en stram tidsplan. Det er det hele, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Terje Pedersen, NTB / scanpix

Vil ikke vente på politiske vedtak:

Vegvesenet tar snarveier for å bygge nye Oslo-bommer

Vegvesenet har så dårlig tid med de nye bomringene i Oslo at de tar snarveier i saksbehandlingen. Likevel er de ikke sikre på om de får gjort jobben skikkelig nok.

Publisert Sist oppdatert

I mars 2019 skal 53 nye bomstasjoner stå klare i og rundt Oslo. Disse kommer i tillegg til de 31 eksisterende bomstasjonene.

Utvidelsen av bomringen til det som i praksis blir tre bomringer rundt hovedstaden er så omfattende at veidirektør Terje Moe Gustavsen nå advarer. I et brev han har sendt Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Jernbanedirektoratet, forteller han at tidsplanen er «stram» og «krevende».

I brevet skriver han også at vegvesenet vil avvike fra normal saksbehandling og vanlige rutiner. Blant annet vil etaten at den pålagte eksterne kvalitetssikringen påbegynnes før lokale vedtak er fattet, og at arbeidet med å få vedtatt bompengeprosjektet i Stortinget kan begynne før kvalitetssikringen er ferdig.

Vegvesenet ønsker også å starte arbeidet med å kjøpe utstyr til bomstasjonene før stortingsvedtaket er gjort.

Les også: Her er den egentlige bompengeregningen

Kort tid for testing

I brevet fremkommer det at Samferdselsdepartementet har godkjent avvikene. Likevel er ikke vegvesenet sikre på om de blir ferdige i tide – og om de kommende bomstasjonene vil fungere.

«Det er vanskelig å finne sikre, akseptable og teknisk gjennomførbare løsninger i et tett by- og trafikkmiljø», skriver veidirektøren – som også understreker at det vil være kort tid for testing av utstyr og systemløsninger.

Til Motor sier Terje Moe Gustavsen at det er viktig for etaten å innfri og overholde avtalen om Oslopakke 3.

– Avtalen sier tydelig når de enkelte elementene skal gjennomføres. Det forholder vi oss til.

– Hvorfor venter dere ikke på politiske vedtak?

– Alle parter har en forpliktelse.

– Er det viktigere å holde avtalen enn å vente på politiske vedtak?

– Nei. Brevet mitt er for øvrig utfyllende, derfor forstår jeg ikke hvorfor dere spør om dette. Det er såre enkelt. Vi har en stram tidsplan. Det er det hele.

Les også: Her er de nye bilene som tar deg gratis gjennom bomringen (…enn så lenge)

Håper å bli ferdige

Bjørne Grimsrud, direktør for styring og strategi i Vegdirektoratet, bekrefter at bompengeopplegget i Oslo er utfordrende.

– Arbeidet med bomstasjonene er et krevende arbeid, sier Grimsrud.

– Kan utvidelsen av bompengeordningen bli utsatt?

– Vi håper å kunne åpne de nye bomstasjonene etter planen.

Han henviser øvrige spørsmål til sekretariatsleder Terje Rognlien for Oslopakke 3. I en epost til Motor skriver Rognlien at han «ikke har anledning til å svare på spørsmål».

53 nye bomstasjoner

Motor har flere ganger skrevet om bypakken for Oslo og Akershus, Oslopakke 3. Nå er det 31 bomstasjoner i den gamle bomringen og på kommunegrensen mot Bærum. Fra 1. mars 2019 kommer det 39 nye bomstasjoner i sentrum, de fleste langs ring 2, samt 14 nye bomstasjoner på grensen til Romerike og Follo. Her kan du se vegvesenets kart over plassering av alle de 84 bomstasjonene i og rundt Oslo (ekstern link).

Det er politikerne i Oslo og Akershus som har bestemt opplegget for den nye bompengeordningen, som hovedsakelig skal finansiere kollektivtrafikk i Oslo-området. Statens vegvesen er ansvarlig for det praktiske.

Like før jul gjorde Oslo kommune og Akershus fylkeskommune sine formelle vedtak om bomplanen, som er så omfattende at vegvesenet vil droppe informasjon om takstene på vanlig måte.

Fire år i Stavanger

Også i Stavanger jobbes det med en omfattende bompengeplan. I og rundt Stavanger settes det i år i drift 38 bomstasjoner.

Mens man i Oslo har kun 14 måneder på seg fra de lokale vedtakene ble gjort til bomstasjonene skal være i drift, har man i Stavanger brukt fire år.

– De lokale vedtakene ble gjort høsten 2014. Bomstasjonene skal stå klare i oktober 2018. Det har vært mye og hektisk arbeid for oss. Bare arbeidet med ekstern kvalitetssikring tok nesten halvannet år, forteller sekretariatsleder Stine Haave Åsland for Bypakke Nord-Jæren.

– Hva synes du om tidsplanen for Oslo?

– Det er det umulig for meg å svare på.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold (Frp), bekrefter overfor Motor at den eksterne kvalitetssikringen av Oslopakke 3 trinn 2 er i gang. Han kan ikke si noe om når Stortinget får bompengesaken til behandling, eller om man rekker å åpne de nye bommene innen 1. mars 2019.

Les også: Fakta om bypakkene – landet rundt