HUSKEREGEL: Har husstanden mer enn én bil og dere ofte må gjennom bomringen, lønner det seg å bruke den ene bilen mest mulig.

Stadig flere bomringer:

Pass på «konebil-fella» i bomringene

Pass på hvilken bil som brukes i bomringen dersom husstanden har mer enn én bil. Slik unngår du «konebil-fella» i landets bomringer.

Publisert Sist oppdatert

I de stadig flere og større bompengeringene betaler man kun for et maksimalt antall passeringer i måneden.

Kjører man gjennom flere ganger enn det månedlige passeringstaket, slipper man å betale.

Det er store forskjeller på hva som er passeringstaket. Vi har sjekket i samtlige byer med bomringer, både de mindre byene og i storbyene – hvor bompengeringene nå utvides kraftig i flere av dem.

Les også: Bruker bompengemilliarder på å rive vestkantvillaer

Passeringstaket i bomring-Norge varierer fra 30 i Førde til 120 i Oslo.

  • I Bypakke Bodø er passeringstaket 80 passeringer i måneden.

  • I Trondheim er det et passeringstak på hele 110 passeringer i måneden før du får kjøre gratis gjennom de syv bompengestasjonene i Miljøpakken.

  • I bomringen rundt Førde er det et passeringstak på 30 passeringer i måneden.

  • I den nåværende bomringen i Bergen er passeringstaket 60 passeringer i måneden. Fra 1. januar 2019 kommer det 15 nye bomstasjoner i Bergen, slik at det totalt blir 29 bomstasjoner i og rundt Bergen. Passeringstaket blir fortsatt 60 i måneden.

  • I bomringen på Haugalandet er det et passeringstak på 75 passeringer i måneden.

  • I bomringen på Nord-Jæren (Stavanger/Sandnes-regionen) er passeringstaket 75 passeringer i måneden.

  • I bomringen i Kristiansand er det passeringstak på 50 passeringer i måneden.

  • I bomringen i Grenland er det et passeringstak på 60 passeringer i måneden.

  • I den nåværende bomringen i Oslo er passeringstaket 60 passeringer i måneden. Når det fra 1. mars 2019 blir ny bompengeordning med innkreving i begge retninger samt en ny ring i indre by, den såkalte ring 2-ringen, blir passeringstaket hele 120 passeringer i måneden.

  • I den tredje bomringen rundt Oslo, bomringen på Oslos kommunegrense til Romerike, Follo og Bærum, blir det enveis innkreving og passeringstak på 60 passeringer i måneden.

Les også: 10 ting du bør vite om bypakker og bomringer

Unngår å spre passeringene

Passeringstaket gjelder for lette kjøretøy (under 3,5 tonn). Med timesregel i bomringene betaler du dessuten bare for én passering i timen. Passerer du flere, betaler du ikke – og de teller heller ikke med i månedstallet.

Merk også at passeringstaket gjelder per kalendermåned.

Men kjører du mye kan det lønne seg å være bevisst – og ikke gå i «konebil-fella».

Har husstanden mer enn én bil og dere ofte må gjennom bomringen, lønner det seg å bruke den ene bilen mest mulig.

Dermed samler du opp passeringer på én brikke, og du unngå å spre passeringene på to bompengeavtaler og to biler.

Les også: Slik brukes bypakke-milliardene

Men «konebil»-trikset er ikke aktuelt for alle.

– I realiteten ser vi at det er få som kommer opp i månedstaket. Tall NAF har fått fra de største bompengeselskapene viser at bare to-tre prosent av bilistene har så mange passeringer. De fleste av disse er dessuten næringsdrivende, sier rådgiver Line Lillebø Osfoss i NAF.

Les også: Motors store vinterdekktest