TEKNISK UTFORDRING: Dagens tekniske løsning for bomringen i Oslo klarer ikke å skille ut den dyreste passeringen. Derfor får mange billigere passeringer en periode fra mars 2019. Her fra dagens bomring på Skøyen, som nå skal bygges om. Foto: Fjellinjen
TEKNISK UTFORDRING: Dagens tekniske løsning for bomringen i Oslo klarer ikke å skille ut den dyreste passeringen. Derfor får mange billigere passeringer en periode fra mars 2019. Her fra dagens bomring på Skøyen, som nå skal bygges om. Foto: Fjellinjen

Tekniske problemer for den kommende bomringen i Oslo:

Får ikke registrert riktig betaling

Statens Vegvesen sliter med den tekniske løsningen for bomringen i Oslo. Resultatet er at bilistene i mange tilfeller slipper unna med lavere takster.

Publisert Sist oppdatert

I mars 2019 skal den nye bompengeordningen i Oslo være i drift, med det som i praksis blir tre bomringer rundt hovedstaden.

Det blir innført en timesregel, slik at man i dagens bomring og i den nye Indre bomring, som grovt sett følger ring 2, kun skal betale for én passering i timen.

Takstene varierer, og man skal betale den høyeste taksten, ifølge avtalen som er inngått mellom Oslo, nabokommunene og vegvesenet.

– Men med dagens tekniske løsning greier vi ikke å fakturere for den høyeste passeringen, bare for den første passeringen innenfor en time. Det betyr at bilistene belastes for første registrerte passering, uavhengig av hvor mye den koster, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør for brukerfinansiering i Vegdirektoratet.

Les også: Dette brukes bompengene til

Syv kroner lavere

Takstene i Indre ring blir opptil syv kroner lavere enn i dagens bomring, som blir den midterste av de tre bomringene. Passerer du bomstasjoner i Indre ring før den dyrere ringen, sparer du dermed penger inntil problemet er løst.

I praksis vil det være pendlere som reiser fra indre by og ut med bil som får billigere passeringer.

– Dette blir løst når vi får ny teknisk løsning. Det vil imidlertid ikke være på plass til den nye bompengeordningen settes i verk 1. mars 2019. Vi håper til sommeren 2019, men mer nøyaktig er vanskelig å vite på nåværende tidspunkt, sier Jensen i Vegdirektoratet.

Les også: Her er den EGENTLIGE bompengeregningen

Skeptisk

Motor har i flere artikler fokusert på tidspresset samferdselsmyndighetene har med å få bygget og ombygget 84 bomstasjoner i Oslo.

NAF er skeptisk til hastverket.

– Det er ikke bra at de tekniske løsningene ikke er på plass til åpning av den nye bompengeordningen. Man forventer jo det. Det er hyggelig for de som får litt billigere passeringer, men det blir jo ikke rettferdig og er ikke i henhold til intensjonen, sier Nils Sødal, fungerende kommunikasjonssjef i NAF.

Les også: Vegvesenet dropper takstskilt