BOMPENGEDRONNINGER: Med Erna Solberg som statsminister og Siv Jensen som finansminister er det vedtatt bompenger i Stortinget som koster hver bilist over 93.000 kroner. Foto: Stortinget
BOMPENGEDRONNINGER: Med Erna Solberg som statsminister og Siv Jensen som finansminister er det vedtatt bompenger i Stortinget som koster hver bilist over 93.000 kroner. Foto: Stortinget

Regjeringens bompengeregning er på 235 milliarder:

De har vedtatt 93.000 kroner i bompenger for hver bilist

Siden Solberg-regjeringen kom til makten i 2013 har Stortinget vedtatt bompengeprosjekter for 235 milliarder kroner. Det tilsvarer over 93 000 kroner for hver eneste bilist i Norge.

Publisert Sist oppdatert

I et dokument fra april i år skriver samferdselsminister Jon Georg Dale at regjeringen siden den tiltrådte i 2013 har foreslått nye eller utvidede bompengeprosjekter for 220-230 milliarder kroner.

Tallet er så høyt at samferdselsministeren ikke klarer å være mer presis.

Etter at brevet ble skrevet, har regjeringen fremmet forslag om 5,5 milliarder kroner i bompengefinansiering av ny E6 ved Lillehammer, slik at totalsummen nå er oppe i 225-235 milliarder kroner.

Les også: Bruker 132 mill kr på å kreve inn 264 mill kr

– Enorme summer

235 milliarder kroner er like mye penger som regjeringen overførte fra oljefondet i 2018.

Beløpet tilsvarer 93 130 kroner per bilist, hvis vi bruker antall førerkort som grunnlag for beregningen av antall bilister (det var 2.523.252 utstedte førerkort pr. 1. januar 2018).

– Dette er enorme summer. Oversikten dokumenterer hvor langt politikerne har strukket bompengestrikken, og hvor store kostnader som legges på bilistene. NAF har lenge etterlyst bompengeregnskap. Denne oversikten viser hvorfor det er nødvendig, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Les også: Frp vil stanse bypakker

Alle bompengeprosjektene som de 235 milliardene utgjør er foreslått av regjeringen. Alle unntatt tre er vedtatt av Stortinget. De tre er utbyggingen av E6 ved Lillehammer, utbygging av E6 i Trøndelag og utbygging av E18 i Telemark.

De to siste utbyggingsprosjektene skulle vært vedtatt i Stortinget forrige uke, men ble overraskende utsatt.

Nå skal alle tre bompengeprosjektene etter planen bankes gjennom – med alle regjeringspartienes stemmer – den 19. juni.

– Bompengeandelen gått ned

De 235 milliardene inkluderer innkrevings- og finansieringsutgifter, som grovt sett utgjør 20 prosent av bompengeinntektene.

Drøyt 120 milliarder er knyttet til bypakker, ifølge Samferdselsdepartementet, mens resten er knyttet til utbygging av konkrete veistrekninger.

– Selv om dette er høye tall er det likevel slik at bompengeandelen har gått ned under denne regjeringen, påpeker samferdselsminister Jon Georg Dale.

Les også: 10 ting du bør vite om bypakker og bompenger

280 milliarder

Motor har i flere år satt fokus på bompenger. Da siste Nasjonal Transportplan ble lagt frem i 2017, kartla Motor den totale bompengebelastningen.

Motor konkluderte med at norske bilister må betale 280 milliarder kroner i bompenger for utbyggingsprosjekter som da var under bygging, var vedtatt eller planlagt av myndighetene.

58 milliarder

Den faktiske gjelden i landets bompengeprosjekter er nå på ca. 58 milliarder kroner, etter at den økte med et par milliarder kroner i 2018, og etter at regjeringen senker den med 200 millioner kroner nå i revidert nasjonalbudsjett.

200 millioner utgjør 0,34 prosent av bompengegjelden.

Noen av disse 58 milliardene som er tatt opp i gjeld ble vedtatt før 2013, mens et ukjent antall er inkludert i de 225-235 milliardene.

250-300 milliarder

Den totale bompengebelastningen bilistene må svare for etter politikernes vedtak er dermed i sum et sted mellom 250-300 milliarder kroner.

– Statsrådens opplysninger om vedtatt bompengeomfang viser at Motors anslag i 2017 var et treffende anslag. Inkludert dagens bompengegjeld vil bompengebelastningen som regjering og storting har fremmet og vedtatt være på mellom 250 og 300 milliarder kroner, sier Line Lillebø Osfoss, som er bompengeansvarlig i NAF.

Les også: Så mye må du betale i bompenger i år