ENDA BILLIGERE: Nye Veier har bygget billigere enn opprinnelig budsjettert. Nå lover de ytterligere kutt. Her fra et av Nye Veiers anlegg i Telemark. Foto: Geir Olsen
ENDA BILLIGERE: Nye Veier har bygget billigere enn opprinnelig budsjettert. Nå lover de ytterligere kutt. Her fra et av Nye Veiers anlegg i Telemark. Foto: Geir Olsen

Friske løfter fra Nye Veier-sjefen:

– Vi skal bygge enda billigere motorveier

Etter åpningen av sin første veistrekning lover Nye Veier-direktøren enda billigere motorveier. Ingrid Dahl Hovland mener det går an å kutte ytterligere mellom fem og 10 prosent i byggekostnadene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har utfordret det bestående og blitt veldig gode. Men vi har fortsatt mye å ta ut på kostnadssiden, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Det statlige utbyggingsselskapet, som konkurrerer med Statens Vegvesen om å bygge mest mulig motorveier billigst mulig, hevder de på fire år har redusert motorveikostnadene med ca. 25 milliarder kroner i forhold til opprinnelige kostnadsanslag.

Det utgjør ca. 20 prosent.

De ferske beregningene skal være verifisert av konsulentselskapet McKinsey.

Les også: Sparer milliarder i nye veiprosjekt

– Fem-ti prosent

Myndighetene har ikke greid å redusere bompengeandelen på motorveiene Nye Veier bygger. Bilistene må betale over 40 prosent av kostnadene, mye mer enn regjeringen tidligere har lovet.

Men Nye Veier-direktøren lover at det skal bli ytterligere totale kostnadskutt.

– Det er mer å ta ut på teknologi og på mer effektivisering. Vi har tatt ned prosjektene 20 prosent så langt. Det bør være mulig å hente ytterligere fem-ti prosent.

Motor intervjuer Nye Veier-direktøren ved den nye motorveien mellom Tvedestrand og Arendal.

– Mener du at dere kunne kuttet kostnadene her med fem-til prosent dersom dere skulle bygget samme vei om igjen?

– Ja, det kunne vi nok dersom vi hadde jobbet med veinormalene, kikket litt på standarden, forbedret og forenklet. Vi vil ha mer rasjonell bygging og mer trafikksikker vei for pengene.

Så langt har Nye Veier overtatt en liten del av veiutbyggingene fra Statens Vegvesen. Nå varsler samferdselsminister Jon Georg Dale at Nye Veier og Statens Vegvesen skal kjempe om alle veiutbyggingsprosjekt.

– Konkurransen fungerer jo, sier Dale til Aftenposten.

Krever like vilkår

Påtroppende utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens Vegvesen er klar for mer konkurranse. Men han krever like konkurransevilkår.

– Det er en forutsetning at Statens Vegvesen og Nye Veier får samme betingelser.

Nye Veier får en stor slump penger å bygge for over mange år fremover. De kan selv bestemme tidspunktene og prioriteringene for utbyggingene. Vegvesenet er avhengig av politiske prioriteringer og de årlige bevilgningene i statsbudsjettene.

– Nye Veier har en pengesekk de kan forsyne seg av. Forutsigbar finansiering er helt avgjørende også for oss i vegvesenet, sier Davik.

Les også: Ny Mjøsbru kan bli bygget i utenlandsk tre

Litt billigere

AF Gruppen er blant Norges største veibyggere. De har blant annet bygget motorveien mellom Tvedestrand og Arendal.

Konserndirektør Arild Moe vil overfor Motor ikke love at de kan kutte kostnadene med fem-ti prosent i kommende prosjekter.

– Vi kan gjøre visse ting litt bedre, billigere og raskere. Men jeg vil ikke tippe hvor mye, sier Moe – som imidlertid uttrykker at han liker den nye måten å bygge veier på – hvor entreprenørene involveres tidligere både av Nye Veier og Statens Vegvesen.

– Da kan vi lage optimal veitrasé og vurdere fremdrift og kostnader opp mot hverandre, sier Moe.

Les også: Hvem snakker sant om bompengemilliardene?

VEIBYGGER: Konserndirektør Arild Moe i AF Gruppen. Foto: Geir Røed.
VEIBYGGER: Konserndirektør Arild Moe i AF Gruppen. Foto: Geir Røed.