FRITT FRAM: Inntil for 22 år siden måtte du betale for å kjøre over dagens Mjøsbru. Når den nye bompengefinansierte brua kommer, vil det fortsatt være gratis på den gamle. Foto: Samfoto
FRITT FRAM: Inntil for 22 år siden måtte du betale for å kjøre over dagens Mjøsbru. Når den nye bompengefinansierte brua kommer, vil det fortsatt være gratis på den gamle. Foto: Samfoto

Tror trafikken femdobles:

Dropper bommene på sideveiene til ny E6

Når ny E6 forbi Lillehammer står ferdig vil trafikken på sideveiene mangedobles. – Ikke et problem, mener Nye Veier.

Publisert Sist oppdatert

I 2025 skal det være sammenhengende firefelts E6 på hele strekningen fra Oslo og opp til Øyer i Gudbrandsdalen når utbyggerselskapet Nye Veier har bygget den siste delen fra Mjøsbrua og nordover.

I bompengeforslaget fra Nye Veier er det ikke planlagt bomstasjoner på de ganske gode sideveiene sør og nord for Lillehammer.

Det fører til mangedoblet trafikk på disse sideveiene.

I en oversikt Motor har fått fra Nye Veier går det frem at trafikken over den gamle Mjøsbrua vil være 4,5 ganger høyere med bommer på E6 i forhold til at byggeprosjektet ikke bompengefinansieres.

Les også: Mange fester barna feil

Når en ny bompengefinansiert Mjøsbru står klar, beregnes det at det vil passere 1626 kjøretøy i døgnet på den gamle Mjøsbrua, som fortsatt vil være gratis.

Uten bommer på ny bru blir antallet biler på den gamle bare en femtedel, 354 i døgnet.

Ved flere andre punkter på sideveiene vil trafikken øke med 50-100 prosent når det kommer nye E6 med bompengebetaling.

Les også: – Alle land kan drive elbilpolitikk som Norge

– Ønsker ikke lekkasje

Som hovedregel skal det ikke være bompengeinnkreving på sideveiene når hovedveiene bygges ut med bompengefinansiering.

– Men det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Man ønsker ikke for mye trafikklekkasje til sideveiene. Dersom man regner med lekkasje, blir det bommer også på sideveiene, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør for brukerfinansiering i Vegdirektoratet.

På de fleste prosjektene til Statens vegvesen er det derfor bygget bommer også på sideveiene. Dette skaper ofte protester fra lokalbefolkningen fordi det blir dyrt å reise på småveiene.

Alternativet er kraftig økning i trafikken.

– Noen steder, blant annet langs E18 i Vestfold, er det imidlertid ikke bommer på sideveiene, sier Jensen.

Les også: Bomringsjef angrer på bomringer

På E6 fra Moelv og Mjøsbrua og nordover til Øyer er det ganske gode sideveier. Nye Veier har ikke beregnet hvor stor trafikken på sideveiene blir dersom det blir bompenger der.

Selv om det blir en kraftig prosentvis økning i trafikken på sideveiene når ny E6 står ferdig med bompengebetaling, mener utbyggeren Nye Veier at lekkasjen likevel er å anse som «relativt liten».

– I Nasjonal transportplan står det at det bare unntaksvis kan settes opp bomstasjoner på sideveier. I mange tilfeller er det dessuten dårlig samsvar mellom betaling og nytte, og derfor oppleves slike bomstasjoner som særlig urettferdig, skriver Arild Nygård, bompengeansvarlig i Nye Veier, i en epost til Motor.

Han understreker også at regjeringen helst ikke ønsker bomstasjoner på sideveiene.

Les også: Motors store vinterdekktest