TAR PENGENE: Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth må bare konstatere at staten og samferdselsminister Jon Georg Dale ikke vil redusere bilistenes bompengebelastning selv om den nye riksvei 3/25 blir billigere enn antatt. Foto: Samferdselsdepartementet
TAR PENGENE: Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth må bare konstatere at staten og samferdselsminister Jon Georg Dale ikke vil redusere bilistenes bompengebelastning selv om den nye riksvei 3/25 blir billigere enn antatt. Foto: Samferdselsdepartementet

Bompengene uendret – staten tar hele besparelsen:

– Dette er på grensen til landeveisrøveri

Veien var budsjettert til å koste syv milliarder kroner. Men etter anbudsrunden er prisen nede i 5,5 milliarder. Likevel må bilistene betale like mye i bompenger.

Publisert Sist oppdatert

Utbyggingen av 27 kilometer ny motorvei i Løten og Elverum blir etter anbudsrunden 1,5 milliarder kroner billigere. Sluttsummen havner på 5,5 milliarder kroner, i stedet for det budsjetterte syv milliarder.

Staten putter hele det innsparte beløpet i egen lomme, melder NRK. Bompengesatsene blir ikke redusert.

– Dette er på grensen til landeveisrøveri, sier Bente Elin Lilleøkseth (Ap), ordfører i Løten kommune til Motor.

Bompengeandelen varier

Bompengeandelen på veiutbyggingene er som hovedregel på minst 50 prosent.

Men bompengeandelen varierer likevel kraftig.

Bilistene på E6 på Helgeland slipper med å betale drøyt 10 prosent av utbyggingskostnadene i bompenger, mens bilistene i Drammens-regionen må betale ca. 85 prosent av den planlagte bypakken i bompenger.

For hvert bompengeprosjekt ligger det beregninger til grunn. Men noen ganger er det også litt tilfeldig hvor høy bompengeandelen blir.

52 prosent

Nå må altså bilistene på den store motorveiutbyggingen på riksvei 3 og riksvei 25 i Hedmark betale mesteparten av kostnadene i bompenger.

Bompengeandelen på det som er en av to hovedveier mellom Oslo og Trondheim vil nå utgjøre nesten 80 prosent.

Det er mye mer enn på den store utbyggingen på E6, bare noen kilometer unna.

På E6 fra Kolomoen i Stange til Mjøsbrua ved Moelv er bompengeandelen anslått å bli på 52 prosent.

Ordføreren i Løten synes det er urettferdig.

– Det er urimelig at det er så store forskjeller. Her stikker staten av med innsparingene. Bilistene får ikke nyte godt av de lavere anbudene, sier Lilleøkseth.

Les også: – Sjumilssteg i riktig retning

Håper på endring

I plattformen for den nye borgerlige regjeringen slås det fast at innsparinger på veiprosjekter skal komme både bilistene og staten til gode.

Overfor NRK bekrefter samferdselsminister Jon Georg Dale dette, samtidig som man ikke vil følge denne linjen for utbyggingen i Løten og Elverum.

Fylkesråd i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen (Ap), håper de skal klare å snu regjeringen.

– Vi har et planlagt møte med samferdselsministeren i februar, sier hun til Motor.

NAF håper også på endring.

– Politikerne selger inn bompenger som et spleiselag mellom bilister og staten. Da er det urimelig at staten tar hele besparelsen, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Den nye motorveien i Løten og Elverum skal åpne om ca. to år.

Les også: – I dag ville jeg sagt nei til bompenger