STOPPER ORDNING: – Det var mange bilister som valgte de gamle sideveiene framfor den nye E16, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Henrik Jonassen, Samferdselsdepartementet
STOPPER ORDNING: – Det var mange bilister som valgte de gamle sideveiene framfor den nye E16, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Henrik Jonassen, Samferdselsdepartementet

Regjeringen endrer halv bompengetakst-ordning:

– Dette er ingen enkel sak for regjeringen

Regjeringen avslutter den midlertidige ordningen med halv bompengetakst på sideveiene til E16 Kongsvinger–Slomarka, i følge en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Både dagens regjering og den forrige har signalisert at den vil begrense bruken av bommer på sideveiene.

Nå varsler Samferdselsdepartementet at en evaluering av prøveordningen fra E16-strekningen er klar. Og den midlertidige ordningen med fritak for beboerne på Fulu og Galterud er også besluttet avviklet.

I stedet åpnes det for å innføre et passeringstak på 40 passeringer.

«Ikke tatt lett på»

– Dette er ingen enkel sak for regjeringen, og vi har ikke tatt lett på avgjørelsen. Det er viktig for oss å se på det helhetlige bildet i slike sammenhenger. Det var mange bilister som valgte de gamle sideveiene framfor den nye E16, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Økt trafikkmengde

En forutsetning for å innføre passeringstaket er at garantistene for bompengelånet samtykker til dette.

Trafikkmålinger viser at trafikkmengden på sideveiene har økt betraktelig etter innføringen av halv takst. 

– Dette betyr at trafikken er flyttet fra en ny, trygg og trafikksikker europavei over på en fylkesvei som ikke er tiltenkt en slik voldsom økning. Det kan fort føre til farlige hendelser, og i verste fall trafikkulykker. Det ønsker vi ikke, sier Hareide.