LITEN INTERESSE: Samferdselsminister Jon Georg Dale må konstatere at kampen om å bli utstederselskap for personbiler ikke er særlig hard.

Utsetter overgangsperioden og endrer forskrift:'

Liten interesse for å kreve inn bompenger

Regjeringens bompengereform krever at bompengeselskapene setter ut innkrevingen av bompengene til egne, adskilte selskaper. Det er bare ett problem: Ingen vil ta jobben med å kreve inn penger.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Gjennom en forskrift vil regjeringen flytte innkrevingen av bompengene til utstederselskap som er administrativt og juridisk adskilt fra bompengeselskapene.

Den såkalte Utstederforskriften er et nøkkelpunkt i bompengereformen, som regjeringen mener skal gjøre innkrevingen av bompenger mer effektiv og brukervennlig.

Den innebærer at selskapene som skal kreve inn bompenger blir skilt ut som egne administrative og juridiske enheter fra dagens fem bompengeselskap.

Etter forskriften kan Statens vegvesen godkjenne selskap som såkalt AutoPASS-utsteder hvis de møter visse krav til teknisk utstyr, har kompetanse innen elektronisk trafikantbehandling, har tilfredsstillende økonomisk evne og et godt omdømme.

Samferdselsdepartementet har fastsatt godtgjørelsen for å kreve inn pengene til 1,75 prosent av passeringstaksten.

Det frister tilsynelatende ikke.

Les også: Bilistene betaler 42 prosent av motorveiene

Vil forlenge

I svar på et skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) opplyser samferdselsminister Jon Georg Dale at departementet nå vil forlenge overgangsperioden. Han har bedt Statens vegvesen gå i gang med å revidere forskriften.

«Det har dessverre så langt vore lita interesse for å tilby tenesta til lettbilmarknaden. Samferdselsdepartementet har derfor gitt tilbakemelding om at dei regionale bompengeselskapa får høve til skaffe eigne løysningar for utferdar», skriver Dale.

Og videre:

«SVV har også tilrådd at overgangsperioden vert forlenga. Samferdselsdepartementet har etter ei samla vurdering valt å tillegga denne tilrådinga stor vekt, og difor bedt SVV om å utarbeide høringsutkast samt utkast til ny revidert forskrift med forslag til sluttdato for å få innvilga dispensasjon for integrert utferdarverksemd».

Les også: Sliter med å bruke opp NTP-milliardene

Tydelige svar

Som del av bompengerefomen har antallet bompengeselskap blitt redusert fra rundt 60 til fem – Fjellinjen (Oslo og Akershus), Vegamot (midt-Norge), Ferde (Agder og vestlandet), Vegfinans (østlandet) og Bompengeselskapet Nord (Nordland, Troms og Finnmark).

De store bomselskapene var tydelige i sine høringssvar på at de ikke maktet å ta ut den effektivitetsforbedringen som regjeringen forskutterte i reformen, men skal likefullt rapportere til Statens vegvesen om hvilke løsninger de finner.

Og Statens vegvesen vil ikke gi noen løypemelding nå.

– Vi er midt i godkjennelsesprosessen. Vi oppgir derfor ikke informasjon om antall leverandører og leverandørenes navn før vi har konkludert med hvilke selskaper som blir utstedere. Når denne konklusjonen er klar blir informasjonen offentlig kjent. Vi regner med at det vil bli klart utpå vårparten til neste år, sier Beate Victoria Ørbeck i Transportavdelingen i Statens vegvesen til Motor.

I 2018 ble det krevet inn rundt 11 milliarder kroner i bompenger i Norge, og i år er det ventet at bompengene samlet vil beløp seg til ca. 13 milliarder kroner.