VEI I VELLINGA: E18 gjennom Telemark er et av prosjektene som får sine nye bomstasjoner i 2019. For strekningen mellom Rugtvedt (bildet) og Dørdal skal det tas inn 1,8 milliarder kroner i bompenger. Foto: Tomm W. Christiansen

Disse bommene gjør 2019 til rekordår:

Nå åpner bommer som skal ta inn over 100 milliarder kroner

2019 blir et av de heftigste bompengeårene i Norge noensinne. I år åpnes veiprosjekter hvor nye bommer skal ta inn mellom 50 og 108 milliarder kroner, litt avhengig av hvordan man fordeler bidragene mellom nye og eksisterende bommer i Oslo og Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Motor har gjort en oppstilling av de ni nye bompengeprosjektene hvor innkrevingen starter i 2019 – i tillegg til de kraftige utvidelsene som nå skjer av bompengeringene i Oslo og Bergen.

For de nye prosjektene utenom landets to største byer, skal bompenger sikre 22,6 milliarder kroner av finansieringen.

Det er ulikt hvor lenge bilistene vil bale med bompengebelastningen de forskjellige stedene, men som hovedregel skal bommene stå til regningen er dekket.

Prosjektene som nå påbegynnes er en miks av lokalt initierte bypakker og nasjonale utbygginger i regi av Statens vegvesen eller Nye Veier.

Les også: Avgifter kan gi store endringer i elbilsalget

Oslo og Bergen topper

Den største delen av bompengekaka som bilistene nå skal gape over, er knyttet til neste fase av de enorme utbyggingene i Bergen og særlig Oslo.

Det som gjør det vanskelig å beregne nøyaktig hvor mye de nye bommene representerer, er at bilistene i disse byene har hatt bommene som faste innslag gjennom årtier.

Fra 2019 blir det bare så veldig mange fler av dem.

Med de nye bommene kommer kraftige opptrappinger av prosjekter som skal sikre 85 milliarder kroner i samlede bompengebidrag i Bergen og Oslo.

Prosjektene som står listet opp nedenfor kommer altså i tillegg til de eksisterende. Og det kommer ytterligere en serie nye bomfinansierte prosjekter utover 2020-tallet.

Når 2019 er historie vil det være bompengeinnkreving i alle landets fylker, unntatt ett: Finnmark har (foreløpig) ingen bomstasjoner.

Les også: Hvem er det egentlig som vedtar bompenger?

Bomringene i Bergen:

Ca. 1. april, muligens noe senere, utvides bomringen i Bergen med en ytre ring delvis i bydelene. Det blir totalt ca. 15 nye bomstasjoner.

Opprinnelig skulle innkrevingen i de nye bomstasjonene starte ved årsskiftet, men er forsinket fordi man mangler nødvendig utstyr.

Bergen har hatt bomring siden 1980-tallet. Denne bypakken som nå er vedtatt hadde opprinnelig et budsjett på 29 milliarder kroner, hvor 11 milliarder kroner skal finansieres med bompenger – og disse er beregnet å betales over en 20-årsperiode. Fire av de 29 milliardene er knyttet til veibygging, resten til kollektiv.

Personbiler må for hver bomstasjonspassering betale fra 10 kroner for elbiler utenfor rushtid, til 53 kroner innenfor rushtid for dieselbiler.

Bomringene i Oslo:

Ca. 1. juni starter innkrevingen i 53 nye bomstasjoner i Oslo. Også her er det forsinkelser. Opprinnelig skulle de nye bomstasjonene være i drift fra 1. mars.

Fra 1. juni blir det hele tre bomringer: En bomring ved Oslos kommunegrense mot nabokommunene, dagens velkjente bomring, samt en helt ny bomring rundt indre by, grovt sett langs ring 2. I tillegg kommer det to «bompengearmer» ved Alna og mot Grefsen. Bare på den tre kilometer lange strekningen på ring 2 fra Carl Berner til Ullevål sykehus blir det 11 bomstasjoner.

Det nye bompengesystemet er en del av såkalte Oslopakke 3, den overordnede planen for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 har et totalbudsjett på 137 milliarder kroner. Etter planen skal det hentes inn 74 milliarder kroner i bompenger.

Over 60 prosent av Oslopakke 3 skal gå til kollektivformål.

Les også: Slik er bilprodusentenes elbilplaner

Nordhordland:

I september starter bompengeinnkrevingen på Nordhordland, den såkalte Nordhordlandspakken.

Pakken består av 19 mindre veiutbygginger i kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Modalen og Bergen.

1,2 milliarder kroner av totalbudsjettet på 1,5 milliarder kroner skal finansieres med bompenger.

Det blir bommer flere steder i regionen, og hver passering vil koste ca. 19 kroner for personbiler.

E6 Stange/Hamar:

1. oktober 2019 åpner firefelts motorvei fra Kolomoen i Stange (der dagens firefelt stanser) til Kåterud like sør for Hamar. Dette er kun et delprosjekt. I 2020 åpner strekningen Kåterud-Moelv, slik at det totalt blir 43 kilometer med ny firefeltsvei i Hedmark.

Totalt blir det fire bomstasjoner, som opprinnelig var ment å dra inn 4,5 milliarder kroner i bompenger.

Det vil koste ca. 89 kroner for personbiler å passere alle de fire bomstasjonene.

Den første delåpningen i oktober blir den første veistrekningen utbyggingsselskapet Nye Veier bygger ferdig.

15. oktober 2019 åpner ny firefelts E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Bompenger skal finansiere 2 milliarder kroner.

Det blir to bomstasjoner, og takstene blir ca. 14 kroner og ca. 30 kroner. Dermed blir prisen for å passere begge bomstasjonene på den 23 kilometer lange strekningen ca. 44 kroner.

Steinkjer-Malm-området:

Mellom Dyrstad og Sprova nord for Steinkjer bygges ny vei, med planlagt åpning høsten 2019. Prosjektet er beregnet å koste 1,6 milliarder kroner, og 800 millioner kroner skal finansieres med bompenger.

Det blir tre bomstasjoner, og passering av alle tre vil koste ca. 100 kroner for personbiler.

E134 ved Kongsberg:

Bygging av 13 kilometer ny E134 mellom Damåsen og Saggrenda skal stå ferdig i november.

Det blir bomstasjoner på hver side av Kongsberg. Takstene er beregnet til ca. 35 kroner for lette kjøretøy på hver bomstasjon. Passering av begge vil dermed koste ca. 70 kroner.

Det skal hentes inn ca. 2,4 milliarder kroner i bompenger.

Les også: Bomringenes «far» angrer på bompengene

E16 Valdres:

Høsten 2019 åpner 11 kilometer ny E16 med blant annet tunnel gjennom rasfarlige Bagnskleiva i Valdres. Det er åtte måneder før opprinnelig planlagt åpning.

Kostnadene var opprinnelig beregnet til 1,4 milliarder kroner. 340 millioner kroner finansieres med bompenger.

Det vil koste ca. 58 kroner å passere bommen for personbiler.

Sent høsten 2019 starter etter planen innkreving av bompenger i seks bomstasjoner i en ring rundt Fredrikstad. Bomstasjonene er en del av Bypakke Nedre Glomma, som omfatter Sarpsborg og Fredrikstad.

Takst før eventuell rabatt for personbiler blir ca. 28 kroner.

Anslagsvis 5 milliarder kroner skal finansieres med bompenger.

Rv 13 Ryfast:

Senhøsten 2019 åpner Ryfast-forbindelsen mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger.

Ryfylketunnelen blir – inntil Rogfast åpner – verdens lengste undersjøiske tunnel på 14,3 kilometer.

Opprinnelig var takstene for personbiler beregnet å bli 255 kroner for Ryfylketunnelen og 33 kroner for Hundvågtunnelen. Men takstene blir trolig litt lavere.

4,6 milliarder kroner finansieres med bompenger.

E18 Telemark:

2. desember 2019 åpner 17 kilometer ny firefelts E18 i Bamble i Telemark, mellom Rugtvedt og Dørdal.

Kostnadene var opprinnelig beregnet til 4,5 milliarder kroner, hvor bompenger skal dekke 1,8 milliarder kroner.

Passering for personbiler vil koste ca. 42 kroner.

Les også: NAF-sjefen: «Man glemmer at to mill. nordmenn er avhengig av bilen i hverdagen»