ØNSKER UTSETTELSE:  Bil- og transportsektoren lider under koronakrisen og mange av aktørene ønsker at det lempes midlertidig på utslippskravene. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix
ØNSKER UTSETTELSE: Bil- og transportsektoren lider under koronakrisen og mange av aktørene ønsker at det lempes midlertidig på utslippskravene. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Bilindustrien i korona-krise:

Vil utsette klima-tiltakene

Bilindustrien rammes kraftig av koronautbruddet. Bilprodusenter over hele verden forsterker nå presset på myndighetene for å få redusert eller utsatt utslippskravene.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: En stor del av bil- og transportsektoren ønsker reduserte utslippskrav mens koronakrisen pågår.

Klima- og miljøtiltakene vil påføre bransjen ytterligere kostnader, og dermed forverre de mørke økonomiske utsiktene for 2020 og årene som kommer, i følge bilselskapene.

I Kina falt bilsalget i februar med 79 prosent – fra nesten 1,5 millioner biler i februar 2019 til 310.000 i februar i år, det laveste nivået siden 2005.

Kina er verdens største bilprodusent, men den nasjonale industrien sliter tungt selv om aktiviteten så smått er i ferd med å komme i gang igjen.

Tidligere denne måneden oppfordret China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) myndighetene til å iverksette tiltak for bransjen, blant annet å redusere utslippskravene.

Bloomberg siterer kilder om at det pågår samtaler mellom industrien og myndighetene om å lempe på disse.

I USA har president Donald Trump beordret EPA, byrået for beskyttelse av miljøet, til å oppheve håndhevingen av utslippsbegrensninger generelt, også med koronakrisen som påskudd.

I forrige uke ba en europeisk gruppering, ledet av det europeiske bilprodusentforbundet ACEA, om samtaler med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Ett av temaene blir utsettelse av tidsplanen for innføring av de nye, strenge utslippskravene som etter planen skal gjelde fra inneværende år.

Brevet – sendt «på vegne av kjøretøyprodusenter, underleverandører, dekkprodusenter, forhandlere og verksteder» – presiserer samtidig at det ikke med det er meningen å stille spørsmål ved nødvendigheten av å innføre regelverket, men at industrien og myndighetene sammen må legge nye planer for perioden etter at det verste av pandemien er over.

Én ting er det kraftige fallet i produksjon og etterspørsel som er et resultat av krisen, en situasjon som krever umiddelbare grep.

En annen at industrien ønsker å få utsatt videreutvikling, testing og godkjenning av kjøretøyene, som blir forsinket så lenge krisen varer.

Avviser behov for utsettelse

Ikke overraskende er miljøorganisasjonene lite imponert over innholdet i brevet og kaller lobby-initiativet et forsøk på å utnytte koronasituasjonen for å forsinke den nødvendige grønne omstillingen.

Transport and Environment (T&E), der blant annet norske Naturvernforbundet er medlem, er blant organisasjonene som advarer mot utsettelse.

AVVISER: Julia Poliscanova i Transport&Environment ser ikke noe behov for redusert klimainnsats på grunn av korona-epidemien.
AVVISER: Julia Poliscanova i Transport&Environment ser ikke noe behov for redusert klimainnsats på grunn av korona-epidemien.

Julia Poliscanova, direktør for seksjonen Rene Kjøretøyer og e-mobilitet i T&E, mener utsettelse av CO2-begrensningene ikke er veien å gå.

Hun hevder fallende produksjon og salg er et dårlig argument, når CO2-begrensningen går på tvers av flåten av biler som faktisk selger. Samtidig påpeker hun at den totale elbil-andelen øker, noe som får ned CO2-utslippene på tvers av markedet, samtidig som kriser tradisjonelt øker etterspørselen etter mindre biler med lavere utslipp.

T&E peker dessuten på at det slett ikke er en samlet bilindustri som ønsker utsettelse, da både BMW, Daimler og Volkswagen har uttalt at de støtter innføringen av de strengere kravene.