HVA GJØR DE? 5000 smadrede biler settes hvert år istand før de sendes ut på veien igjen. Hvordan sjekker forsikringsselskapene at det skjer forskriftsmessig?
HVA GJØR DE? 5000 smadrede biler settes hvert år istand før de sendes ut på veien igjen. Hvordan sjekker forsikringsselskapene at det skjer forskriftsmessig?

Forsikringsselskap med ulik praksis:

Slik håndterer de kondemnerte biler

Det finnes ingen enhetlig praksis for hvordan forsikringsselskap skal håndtere salg av og opplysning om kondemnerte biler. Slik svarer de for seg.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Hvert år blir 5000 biler reparert og sendt ut på veien etter at de har blitt storskadet.

Motor har spurt de fire største skadeforsikringsselskapene i Norge, samt lille Ly forsikring, som ikke er tilsluttet bransjeorganisasjonen Finans Norge, og som overlater til vrakkjøperen å få godkjent bilen etter gjeldende regler, når kjøretøyet skal registreres på nytt.

If Forsikring har satt en standard for hvordan forsikringsselskap kan gjøre alt som står i deres makt for å sikre seg at storskadede biler blir forskriftsmessig reparert.

Annonseblokk (Motor.no_blokk_1) If Forsikring

Vidar Brustad, leder ettermarked bil i If Forsikring

Hvilke prosedyrer har dere ved salg av kondemnerte biler?

– Vi løser inn ca 4000 kjøretøy i året, selger 10-15 prosent av disse til oppbygging. Alle biler legges på markedsplassen til Finans Norge. Den som får oppdraget skal være et godkjent verksted, det ligger i bånn, men hvis vi mener at de som har kommet med høyeste bud ikke har kompetanse til å reparere den type bil, så vil de ikke få kjøpe.

Hvordan forsikrer dere dere om at bilene bygges opp på en forskriftsmessig måte?

– Når vi selger kjøretøyet, så selger vi det til f eks AS Bilverksted, de betaler oss 100 000, men de får ingen papirer før de kommer tilbake og dokumenterer at de har gjort jobben ordentlig: Egenerklæringsskjema på at den reparert etter fabrikkens spesifikasjoner, bilag på alle deler de har kjøpt, billeddokumentasjon på hvordan bilen er bygget opp, og de må lage en egen takst på det de har gjort når de har bygget opp bilen. Når vi sjekker og ser at det de har gjort er OK, da sender vi salgsmelding.

Hvordan kontrolleres dette?

– Vi har tre personer som sitter med alle rapportene og sjekker dem.

Hvilke verksteder bruker dere?

– Vi bruker ca. 400 verksteder i Norge i dag. I all hovedsak skal det skje på et verksted hvor vi kunne reparert en vanlig skade på den samme bilen.

Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef

Hvilke prosedyrer har dere ved salg av kondemnerte biler?

– De bilene som er egnet for oppbygging selges via markedsplassen «Forsikringsbiler.no» til godkjente skadereparasjonsverksted som driver oppbygging av innløste kjøretøy. Tilgangen til markedsplassen må godkjennes av Gjensidige. Dette gjør vi basert på kunnskap om verkstedets kompetanse og kvalitet. Det jobbes nå med en ny forskrift i regi av Statens vegvesen som innskjerper myndighetskravene for å kunne utføre ulike typer skadereparasjoner. Dette er vi positiv til.

Hvordan forsikrer dere dere om at bilene bygges opp på en forskriftsmessig måte?

– Vi skriver kontrakt med kjøper som inneholder krav om fremgangsmåte og dokumentasjon. Kjøperen forplikter seg blant annet til å reparere kjøretøyet til den standard og etter spesifikasjoner som levert fra fabrikk.

Hvordan kontrolleres dette?

– Stikkprøver og kontroller av dokumentasjon og kvalitet. Ved mistanker om kritikkverdige forhold, melder vi det til Statens vegvesen som er tilsynsmyndighet.

Hvilke verksteder bruker dere?

– Godkjente skadereparasjonsverksted som oppfyller dagens myndighetskrav. I tillegg gjennomføres en vurdering av verkstedets kompetanse, utstyr og kvalitet før verkstedet gis tilgang til Forsikringsbiler.no. Disse tilgangene blir gått gjennom med jevne mellomrom. Nye verkstedforskrifter som skal tre i kraft 1. juli 2020, vil gi bedre oversikt over verksteder som blir godkjent for arbeid på kjøretøy med omfattende skade, noe som er litt av hensikten med ny forskrift om arbeid med kjøretøy.

Simen Rudi, kommunikasjonssjef

Hvilke prosedyrer har dere ved salg av kondemnerte biler?

– Alle biler vi innløser (kondemnerer) blir solgt på markedsplassen som kun godkjente karosseriverksteder skal ha tilgang til. Det kan dog hende i enkelte tilfeller at vi velger å selge bilen rett til verkstedet der bilen står. Det kan være de har gjort en del jobb før bilen innløses. En forutsetning er at det er et godkjent verksted.

Hvordan forsikrer dere dere om at bilene bygges opp på en forskriftsmessig måte?

– Verksteder forplikter seg til å reparere bilen i henhold til fabrikkens standard. Det er et samarbeide med NBF (Norges Bilbransjeforbund), Bilskadekontoret og norsk forsikring med et dokument kalt «sikre bilreparasjoner». Dokumentet sier noe om hvordan verkstedet forplikter seg til å reparere bilen.

Hvordan kontrolleres dette?

– Vi samarbeider med Statens vegvesen om innløste biler, som har egne rutiner på etterkontroll. I tillegg gjennomfører vi stikkprøver for å forsikre oss om at gjeldende prosedyrer følges. Vi ser i disse dager på endring i rutiner på vrakoppbygging. Et av forslagene er at verkstedet ikke får tilsendt salgsmelding før de har dokumentert at bilen er bygd opp igjen forskriftsmessig (bilder, kopi av delfaktura etc.).

Hvilke verksteder bruker dere?

– Kun godkjente karosseriverksteder. Kjenner vi ikke til verkstedet selv om de har godkjenning selger vi ikke til de. Terskelen for utestengelse er lav etter Olsen Bil-saken.

Ole Irgens, kommunikasjonssjef

Hvilke prosedyrer har dere ved salg av kondemnerte biler?

– Alle kjøretøy vi har innløst blir vurdert for videresalg til oppbygging eller hugging. Vi gjør en individuell vurdering av hver bilskade. Det kan være flere årsaker til at en bil blir kondemnert, eller innløst som vi sier i forsikringsverdenen: Reparasjonskostnader, skadens kompleksitet og reparasjonstid, samt at skadekostnaden overstiger en prosentdel av bilens nybilpris.

Hvordan forsikrer dere dere om at bilene bygges opp på en forskriftsmessig måte?

– Videresalg for reparasjon foregår uten unntak til verksteder som er autoriserte for kjøretøygruppen. I mange tilfeller kan biler som har vært involvert i trafikkuhell repareres ved at hovedkomponenter fra den skadde bilen overflyttes til et annet kjøretøy. For karosserier som skal repareres, krever vi at dette blir utført i henhold til Sikre Bilskadereparasjoner og i henhold til fabrikantens spesifikasjoner. Vi setter som forutsetning for videresalg for oppbygging at bilens historikk blir opplyst til ny eier, men selv om vi nå setter strenge krav til verksteder, kan jo opplysninger forsvinne underveis ved eierskifter.

Hvilke verksteder bruker dere?

– Videresalg for reparasjon fra Tryg/Enter foregår uten unntak til verksteder som er autoriserte for kjøretøygruppen. Karosseriskader skal repareres i henhold til Sikre Bilskadereparasjoner.

Geir Belsvik, Skade- og Produktsjef 

Hvilke prosedyrer har dere ved salg av kondemnerte biler?

– Vi benytter Klaravik Nettausjon ved salg av kondemnerte kjøretøy.

Hvordan forsikrer dere dere om at bilene bygges opp på en forskriftsmessig måte?

– Vi forholder oss til regelverket som forvaltes av Statens Vegvesen. I annonsene våre henvises det til Statens vegvesen sine nettsider for oppretting av kondemnerte kjøretøy.                                    

Hvordan kontrolleres dette?

– Reparerte kjøretøy må vrakkjøper få godkjent etter gjeldende regelverk når kjøretøyet skal registreres på nytt.

Hvilke verksteder bruker dere?

– Vi reparerer ikke kjøretøy som vi selger.

Hvorfor er ikke Ly forsikring med på Finans Norges ordning for omsetning av kondemnerte biler?

– Vi har valgt å forholde oss til lovgivningen i Norge som Statens Vegvesen forvalter og ikke Finans Norge. Vi har valgt å omsette via Klaravik Nettauksjon, for å nå flest mulige kjøpere. Dette kommer våre kunder til gode ved at totalkostnadene for skadene blir lavere, og som igjen påvirker prisen på forsikringene.