GA STRYK: – Surfjesene er et uttrykk for at avvikene er av en slik karakter at vi er nødt til å følge opp på en eller annen måte, sier Atle Wold i Mattilsynet.
GA STRYK: – Surfjesene er et uttrykk for at avvikene er av en slik karakter at vi er nødt til å følge opp på en eller annen måte, sier Atle Wold i Mattilsynet.

FIKK STRYK I MATTILSYNETS SMILEFJES-ORDNING

Surt fjes for veimat

Seks spisesteder langs veien har fått surt fjes i Mattilsynets smilefjesordning.

Publisert Sist oppdatert

Dårlig hygiene på kjøkkenet, matvarer som ikke oppbevares kaldt nok og dårlig merking av allergener i maten.

Det er noen av feilene som gjorde at Mattilsynet ga surt fjes da de var på kontroll. Siden ordningen ble innført over hele landet ved årsskiftet i fjor, har Mattilsynet kontrollert rundt 7500 spisesteder. Rundt 150 av disse fikk sur munn. Det betyr at det er vesentlige mangler på ett eller flere punkter.  

Klikk her for å se vår store test av veikroer Norge rundt

Seks av stedene som har fått sur munn er det vi i Motor har definert som en kafé eller kro som serverer mat langs veien (det inkluderer ikke bensinstasjoner og gatekjøkken). På disse stedene ble det oppdaget tilsammen 26 feil og mangler.

Gjengangerne var: 

  • Manglende interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer (forklart som kjennskap, styring og kontroll med mulige farer som kan true hygienisk sikkerhet) (6 tilfeller)
  • Manglende rutiner for å sikre at mat oppbevares ved tilstrekkelig lav temperatur (5 tilfeller),
  • Hygieniske mangler ved lokaler, innredning og utstyr (4 tilfeller)
  • Mangler ved rutiner for nedkjøling av varm mat (3 tilfeller)
  • Mangler ved obligatorisk informasjon/merking av allergener i servert mat (3 tilfeller)

Her er Norges 25 beste veikroer

En gapestokk

Sissels spiseri i Meråker er ett av stedene som fikk surt fjes ved første kontroll.

– Jeg opplever det litt som en gapestokk, for kundene forstår ikke hva surt fjes innebærer. Vi fikk kritikk fordi vi ikke tinte kjøttet etter forskriftene. Problemet er at kundene tror at surt fjes betyr at det er skitten og urent. De setter seg ikke inn i forskriftene og leser ikke teksten under, sier Sissel Dalberg.

Taverna Alvdal i Alvdal har hatt fem tilsyn fra Mattilsynet.

– Vi snakker nok litt forskjellig språk, og da kan det oppstå misforståelser. Det kan rett og slett være litt vanskelig å forstå forskriftene. Vi rettet opp i det som var mangelfullt, og har fått smilefjes, sier daglig leder Wenke Furuli.

Costea Oana, daglig leder ved Milano Restaurant i Alta fikk også surt fjes ved første kontroll.

– Vi hadde litt problemer med papirene og med merking av allergener, men opplevde et ryddig samarbeid. Mattilsynet hjalp oss med å sette opp menyen med riktig merking, og vi fikk smilefjes etter det.

– Vi har gjort det vi er bedt om å endre, og nå har vi fått smilefjes, sier Sandra Mendoza ved Vito's fjordkro i Vollen i Akershus.

Cafè Oscar II, en sommeråpen restaurant langs RV 34 ved Randsfjorden i Oppland, er det eneste av de seks stedene som ikke har fått smilefjes etter ny kontroll. De står igjen med strekmunn etter at de stengte for sesongen i høst. 

– Vi har godt arbeid med Mattilsynet, men det er ting ved beliggenheten vår i et gammelt bygg som gir utfordringer. I fjor hadde vi blant annet problemer med svaler på taket. Før sesongen skal vi ha Mattilsynet på besøk igjen, og vi har tro på at vi skal få smilefjes før vi åpner igjen, sier daglig leder Carsten Nielsen.

Mammas pizza og grill i Skiptvet har ikke svart på gjentatte henvendelser fra Motor. 

Dårlige tilstander

– Ordningen med smilefjes kom i stand blant annet fordi det i mange år har vært tilstander i bransjen som vi ikke kunne leve med, sier Atle Wold ved fagavdelingen til Mattilsynet. Han er opptatt av at det å få surt fjes ikke må bagatelliseres.

– Når smilefjeset uteblir er det et signal om at noe truer mattryggheten. Som i bilbransjen er styring avgjørende for sikkerheten. Surmunn ligger nært opp til hva bilbransjen kaller avskilting og krever at ledelse og driftsrutiner henvises til løftebukken for nærmere granskning og utbedring

Spisestedene får pålegg om å rette opp feil og mangler. Så snart det er rettet opp og meldt inn, kommer Mattilsynet på ny kontroll innen ti dager. Hvis alt er i orden, får spisestedet smilefjes. 

– Men hvis alle restauranter kan få smilefjes ved å rette opp i feil og mangler, hvilken verdi har det da for forbrukerne?

– Vi må tro det er i forbrukernes interesse at flest mulig til slutt blir bedømt med ståkarakter, og vi ser at smilefjesordningen skaper en betydelig oppdrift i kvaliteten bak kulissene på et spisested, forklarer Atle Wold.

Når Mattilsynet har vært på kontroll, skal resultatet henge godt synlig for gjestene – også om spisestedet har fått surt fjes. Alle resultatene ligger lett tilgjengelig og søkbart på matportalen.no/smilefjes.