Verditapet er den største kostnaden i bilregnskapet ditt Foto: Rune Korsvoll
Verditapet er den største kostnaden i bilregnskapet ditt Foto: Rune Korsvoll

Bilkostnadene dine

Bilen koster deg 94 000 kroner i året

Verdifallet er største bilkostnad de første årene, men fra 75.000 km begynne verkstedkostnadene å øke markert. Totalt koster en gjennomsnittsbil som VW Golf deg 94 000 kroner i året.

Publisert Sist oppdatert

Den største kostnaden for bil er verdifallet. Både for ny og bruktbil er dette størst første året. Fra og med 75.000 kjørte kilometer begynner verkstedkostnadene og ta seg opp.

UTGIFTER FOR EN GJENNOMSNITTSBIL 2015

Bilens nypris kr:  387 000,- Kjørelengde: 15 000 km pr år Avskrivning kr:  37 655,- Renter av bundet kapital kr: 12 771,- Forsikring kr: 9 613,- Årsavgift kr:  3 060,- Vedlikehold kr: 4 829.-  Bensin kr:  8 556,-  Olje kr:  1 285,-  Dekk kr:  3 443,-

 Service og reperasjon kr:

 6 986,-

Verdifallet: Utgjør bilens største kostnad. Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året. For en nybil kan du forvente 20 prosent første året. Deretter om lag  14 prosent av bruktprisen fra det andre året, synkende til 10 prosent det sjette året. Og fra den sjette året 10 prosent årlig. Les mer om bilens verdifall.

Rentekostnad: Alle har en rentekostnad, også om du har kjøpt bilen med oppsparte midler. Hvis du for eksempel bare har brukt egenkapital, er det den tapte innskuddsrenten som er din rentekostnad. Har du tatt opp et billån, bakt inn bilkjøpet i boliglånet, eller har lån ved siden av (typisk boliglån) som utgjør minst bilens kjøpesum, er det lånerenten som er din rentekostnad. Utgjør dine samlede lån mindre enn bilens kjøpesum, er det gjennomsnittet av din lånerente og innskuddsrente som utgjør din rentekostnad.

Forsikringskostnad: Forsikringskostnaden varierer stort med eierens alder og bilbonuspoeng. Bilens alder spiller mindre rolle. 

Årsavgift: For 2015 er årsavgiften for de fleste personbiler 3.060 kroner.

Drivstoff-forbruk: I bilens kjøpsdokumentasjon finner du informasjon om drivstofforbruket. Men dette er beregnet under urealistiske optimale forhold. Du bør minst legge til minst 15 prosent, i mange tilfeller mer. Men aller best er å gjøre målinger selv ved bruk av bilens kjørecomputere.

Servicekostnad: Annenhver service er stor og liten. Stor service koster om lag 8.000 kroner på merkeverkstedene eller mer. Kostnadene er en del lavere på ikke-merke-verkstedene. Og garantien gjelder like fullt om du har gjennomført service utenfor merkeverkstedene.

Reparasjonskostnader: Forventede reparasjonskostnader er små for de fleste nye biler. Alle feil er jo dekket av kjøpsloven. Det er bare reparasjoner som du selv er skyld i som er aktuelle. Selv om du har høy lønner det seg stort sett ikke å la kaskoen dekke skader under 10.000 kroner. Derfor må også småskader inn i denne kostnadsposten.

Vedlikehold: Dette er småkostnader utover service og reparasjoner. Dette er typisk vask og diverse rekvisita du kjøper til bilen. 

Dekk: Dekk må skiftes om lag hvert femte år.