BER OM VARSEL: – Jeg vil heller ha et varsel for mye, enn et for lite, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: AstroStar/Shutterstock
BER OM VARSEL: – Jeg vil heller ha et varsel for mye, enn et for lite, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: AstroStar/Shutterstock

STATENS VEGVESEN MED VARSLINGSKANAL

Åpner for anonym varsling av trafikk-juks

Statens vegvesen har nå lansert en egen varslingskanal hvor du anonymt kan varsle om kritikkverdige forhold og kriminell aktivitet.

Publisert Sist oppdatert

– Denne kanalen kan bli et viktig bidrag for å få belyst hendelser vi ønsker å komme til livs. Sitter du med konkrete bevis, eller bare en dårlige magefølelse? Ikke nøl med å bruke kanalen vår og la våre folk gjennomgå informasjonen din. Jeg vil heller ha et varsel for mye, enn et for lite, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Du finner kanalen her.

Den skal kunne brukes av publikum generelt, men også av ansatte i Statens vegvesen, leverandører og personer tilknyttet anlegg Vegvesenet har ansvar for.

Kanalen er tenkt for rapportering av to hovedkategorier av forhold: Kritikkverdige ting hvor Statens vegvesen er part, og «samfunnsskadelig og kriminell aktivitet relatert til trafikanter og kjøretøy hvor Statens vegvesen ikke er part».

– Merk at du kan bruke kanalen vår i visshet om at du kan gjøre det 100 prosent anonymt, men oppgi gjerne personlige opplysninger hvis mulig. Det kan gjøre det enklere å behandle ditt varsel, sier Gustavsen.

Som eksempler på «samfunnskadelig og kriminell aktivitet» trekker Vegvesenet fram:

  • ikke godkjente verksteder

  • ulovlige trafikkskoler

  • ulovlig ombygging av kjøretøy

  • juks ved teoriprøver

  • transportkriminalitet

Eksempler på kritikkverdige forhold hvor Statens vegvesen er part, kan være:

  • korrupsjon eller andre økonomiske misligheter

  • brudd på lover, regler og retningslinjer

  • svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse

  • arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav

  • uforsvarlig saksbehandling

Alle varsler mottas av internrevisjonen i Statens vegvesen, og blir saksbehandlet av henholdsvis internrevisjonen eller Seksjon for trafikant- og kjøretøykriminalitet, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Etter at du har sendt varselet kan du følge saksgangen på nett.