Bare halvparten av de 548 rusete førerne som er tatt av UP i år hadde førerkort. Det nye DrugTest apparatet som politiet har tatt i bruk, avslører mange som er ruset på piller og narkotika. Foto: UP

Bare halvparten har førerkort

Antall rus-tatte bilførere doblet på to år

I første kvartal i år tok Utrykningspolitiet 548 bilister som kjørte i ruspåvirket tilstand. Det er en dobling fra samme periode i 2014, da 238 rusete bilister ble stoppet. Enda mer skremmende er det at bare halvparten av dem som blir tatt har førerkort.

Publisert

Les også: 198.000 av oss fikk bot i fjor

– Det er en voldsom økning, men det skyldes ikke en tilsvarende økning i antall berusede førere på veien. Det skyldes mer at vi har satt oss et høyere mål for å avsløre dem som kjører med rus og har fått nytt utstyr, sier sjefen for Utrykningspolitiet Runar Karlsen til motor.no

Statistikken fra UP for første kvartal i år viser et annen skremmende faktum: Blant de 548 ruspåvirkete førerne som er tatt hittil i år, var det bare 283 førerkort å beslaglegge. Resten av førerne har rett og slett ikke hatt førerkort. Også sammenliknet med første kvartal i fjor er økningen stor. Da ble 390 rusete bilførere tatt.

Les også: Nissan-eierne er de vennligste

– Det er flere årsaker til at vi klarer å ta flere, ikke minst at politiets metodebruk og effektivitet er bedret. Vi tar flere alkotester hvert år – fordi vi krever at alle som blir kontrollert av UP skal blåse alkotest, sier Karlsen, og legger til:

– Vi har mer relevant etterretning – informasjon om hvilke kjøretøy som mistenkes kjørt av en rusfører. I tillegg har vi vårt nye instrument DrugTest5000, som vi tok i bruk sommeren 2015. Det avdekker mange som kjører ruset på medikamenter og narkotika når de blir stoppet ute på veien.