I RETTEN: Sven Jarle Knolls forsvarer Ann Helen Aarø og aktor Nils Vegard under rettsforhandlingene i Fredrikstad tingrett. Foto: Geir Røed
I RETTEN: Sven Jarle Knolls forsvarer Ann Helen Aarø og aktor Nils Vegard under rettsforhandlingene i Fredrikstad tingrett. Foto: Geir Røed

Motor beklager:

Ble ikke dømt på samtlige punkter

Motor har i to nyhetssaker skrevet at bruktbilselger Sven Jarle Knoll ble dømt på samtlige punkter i en tingrettsak i 2019. Det er feil. Han ble dømt i saken, men frifunnet på åtte av tiltalepunktene. Motor beklager feilen.

Publisert Sist oppdatert

Oppdatering april 2021: I en ankesak i Borgarting lagmannsrett vinteren 2021 ble Knoll frikjent på alle punkter som han ble dømt for i en tingrettsdom i 2019. Du kan lese saken om frifinnelsen her. Et par uker senere trakk politiet en allerede utferdiget tiltale for påstått nye forhold. En dom fra 2015 på fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap er imidlertid rettskraftig.

Fredrikstad tingrett dømte i mars 2019 bruktbilselgeren til fengsel i tre år og to måneder for omfattende begraderi mot kundene. Knoll anket saken, og har fått medhold i full ankebehandling i lagmannsretten.

Han ble dømt på 35 tiltalepunkter, men frifunnet på åtte. Aktor frafalt seks av punktene under rettsforhandlingene, mens dommeren frifant på de to siste punktene.

Her er Motors omtale av dommen og ankevedtaket.