VANT: Advokat Ann Helen Aarø forsvarer bruktbilselgeren som ble dømt i tingretten, men som nå får full ankebehandling i lagmannsretten. Til venstre aktor Nils Vegard. Foto: Geir Røed
VANT: Advokat Ann Helen Aarø forsvarer bruktbilselgeren som ble dømt i tingretten, men som nå får full ankebehandling i lagmannsretten. Til venstre aktor Nils Vegard. Foto: Geir Røed

Får full runde i lagmannsretten:

Bruktbilselger vant anke-kamp

Bruktbilselger Sven Jarle Knoll fra Fredrikstad vant frem i sine ankekrav, og får behandlet straffesaken mot seg på nytt i Borgarting lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

Oppdatering april 2021: I en ankesak i Borgarting lagmannsrett vinteren 2021 ble Knoll frikjent på alle punkter som han ble dømt for i en tingrettsdom i 2019. Du kan lese saken om frifinnelsen her. Et par uker senere trakk politiet en allerede utferdiget tiltale for påstått nye forhold. En dom fra 2015 på fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap er imidlertid rettskraftig.

I en tidligere versjon av teksten her var det forøvrig en faktisk feil: Knoll ble ikke dømt på samtlige tiltalepunkter, slik vi opprinnelig skrev 2. april 2020. Knoll ble dømt på 35 punkter, men frifunnet på åtte, hvorav seks var punkter som aktor frafalt. Og han ble senere frikjent for samtlige i lagmannsretten. Motor beklager feilen.

DETTE ER SAKEN: Dømt bruktbilselger får full ankebehandling i lagmannsretten.

Den 53 år gamle bruktbilselgeren fra Østfold ble i fjor vår dømt til ubetinget fengsel i tre år og to måneder for omfattende bedragerier mot kundene sine.

Bruktbilselgeren ble også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet for resten av livet.

I Fredrikstad tingrett ble Knoll også dømt til å betale 900.000 kroner i erstatning til 26 av kundene sine.

Les også: Dommen i tingretten

Full ankebehandling

Men Knoll er sterkt uenig i dommen, og anket til lagmannsretten, som først avslo deler av anken.

Knoll anket denne kjennelsen til Høyesterett, hvor han nylig vant frem.

– Dermed blir det full ankebehandling i lagmannsretten, opplyser pressekontakt Kristine Bielke Djupvik i Borgarting lagmannsrett.

Dommen i Fredrikstad tingrett var den tredje bruktbilselgeren har fått for økonomisk kriminalitet. Senest i 2015 ble han dømt til fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap.

Les også: Hans Henning stolte på bruktbilselgeren

Tidligst til høsten

En redusert ankebehandling skulle gå for lagmannsretten etter påske. Nå er ankesaken utsatt på ubestemt tid. Rettssaken i Borgarting lagmannsrett blir tidligst til høsten, kanskje enda senere, på grunn av den pågående korona-pandemien.

Motor har gjentatte ganger forsøkt å få kommentar fra bruktbilselgerens forsvarer, advokat Ann Helen Aarø. Hun har ikke besvart Motors henvendelser.

De siste månedene har Motor skrevet flere artikler om bruktbilselger Geir Egil Olsen på Sørlandet, som nylig ble dømt i Aust-Agder tingrett for omfattende svindel av både forsikringsselskaper og kunder. Olsen drev en stor bruktbilvirksomhet med mange ansatte.

Sven Jarle Knoll i Fredrikstad har i hovedsak drevet forretning alene, hvor han har kjøpt opp rimelige bruktbiler og solgt dem videre med fortjeneste.

Les også: Blakk bilselger hevder han er god for 20 millioner