NETTSIDE: Sven Jarle Knoll selger bruktbiler fra denne nettsiden og fra Finn.

Styrtrik på bruktbilsalg:

Klagesaker strømmer inn mot bruktbilselger

På knappe fem år, fra 2012 til 2017, har Forbrukerklageutvalget fått inn hele 30 klagesaker mot en bruktbilselger i Fredrikstad. Bruktbilselgeren sier han tar klagesakene på alvor. Likevel fortsetter nye klager å strømme på.

Publisert Sist oppdatert

Oppdatering april 2021: I en ankesak i Borgarting lagmannsrett vinteren 2021 ble Knoll frikjent på alle punkter som han ble dømt for i en tingrettsdom i 2019. Du kan lese saken om frifinnelsen her. Et par uker senere trakk politiet en allerede utferdiget tiltale for påstått nye forhold. En dom fra 2015 på fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap er imidlertid rettskraftig.

I siste nummer av NAF-magasinet Motor setter Motor fokus på bruktbilselgere. Én av bruktbilselgerne som i en større reportasje får søkelyset mot seg, er Sven Jarle Knoll (51), som driver firmaet Autopris i Fredrikstad.

Knoll har i 35 år – helt siden 1983 – solgt biler, og tjent seg styrtrik på det. Han har en personlig formue på 96 millioner kroner, og firmaregnskapene dokumenterer god fortjeneste på bruktbilhandelen.

Les også: Politiet anbefaler å utvise forsiktighet med disse selgerne

11 millioner i utbytte

I flere av de siste årene har han gått med tre millioner kroner i overskudd av en omsetning på drøyt 10 millioner. De fire siste årene har han tatt ut totalt 11 millioner kroner i utbytte.

NAF, Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget er godt kjent med Knoll og hans bruktbilvirksomhet. På knappe fem år, fra 2012 til 2017, har Forbrukerklageutvalget fått inn hele 30 klagesaker fra kunder som enten har solgt bilen sin til Knoll som profesjonell oppkjøper, eller i de fleste tilfeller kjøpt bruktbil av ham.

Les også: «Burde vært avslørt lenge før»

NAF advarer

Bruktbilselgeren i Fredrikstad står dermed for en stor andel av det totale antallet saker om bruktbiler kjøpt av bilforhandlere. Årlig behandler Forbrukerklageutvalget ca. 600 bruktbilkjøp, opplyser direktør Aslaug Skrede Gauslaa i Forbrukerklageutvalget til Motor.

Hele 18 av de 30 sakene er behandlet de to siste årene, i 2016 og 2017. Klagerne har fått helt eller delvis medhold i godt over halvparten av sakene. I tre saker har Knoll fått fullt medhold.

NAF har åtte saker registrert på Knolls firma. Før jul gikk NAF til det sjeldne skrittet å gå ut og advare mot å handle med Knolls firmaer. Det førte til at lokalpressen rundt Oslofjorden samtidig nektet Knoll å annonsere etter biler han kunne kjøpe opp.

Les også: Hvor gammel er gjennomsnittsbilen i Norge?

– Mer nyansert

Sven Jarle Knoll mener årsaken til det høye antallet klager mot ham er at han selger eldre biler.

– De vil det ofte oppstå problemer med, sier Knoll.

Han mener også at klagestatistikken er mer nyansert.

– Ofte er det slik at klager har fått medhold i helt marginale deler av sitt krav. Sakene med delvis medhold er som regel til gunst for meg som innklaget, sier Knoll – som mener han får medhold i om lag halvparten av forholdene det er uenighet om.

Knoll påpeker også at han for halvannet år siden endret rutinene sine for å unngå klager.

– Jeg ansatte en egen person til å ta seg av reklamasjoner, opplyser han.

Likevel flommer det inn nye klagesaker på Knoll til Forbrukerrådet. De har fra høsten 2016 til vinteren 2018 registrert hele 20 henvendelser og 10 klagesaker på Knolls firma Autopris, som han nå selger biler gjennom.

– Henlegges

Politiet i Fredrikstad er godt kjent med bruktbilhandleren. De bekrefter overfor Motor at de har mottatt mange anmeldelser. Etter en stund er imidlertid flere av dem trukket.

– Det kan virke som at bilforretningen til slutt gjør opp for seg, i hvert fall delvis, når kundene ikke gir seg, sier kriminalsjef Rune Albertsen ved Fredrikstad politistasjon.

Knoll er ikke straffedømt for bedrageri mot kunder.

– Men hva skjer med anmeldelsene som ikke trekkes?

– De er henlagt. Denne typen saker blir dessverre ikke prioritert av politiet. Politiet har begrensede ressurser, sier Albertsen – som viser til at det er vanskelig å bevise at en bilselger bevisst lurer kunder.

– Hva er politiets råd da?

– Vi anbefaler folk å utvise forsiktighet ved handel med dette firmaet.

Sven Jarle Knoll er kritisk til politiets uttalelser om han og hans firma.

– Det er en dårlig vurdering av politiet. I den grad det er mulig etterlever vi vedtakene mot oss, sier Knoll til Motor.