840 millioner: Bileierne skylder fortsatt 820 millioner kroner i årsavgift- Foto: Rune Korsvoll

Skylder 840 millioner

322 000 har ikke betalt årsavgiften

Skatteetaten purrer nå de kjøretøyeiere som ikke har betalt årsavgiften. Totalt skylder de 840 millioner kroner. Nye frist for betaling, inkludert purregebyr, er 4. mai. De som ikke betaler før det får krav om avskilting av kjøretøyet.

Publisert Sist oppdatert

Skatteetaten sendte i februar ut 3,7 millioner krav om årsavgift med betalingsfrist 21. mars. Årsavgiften gir staten mer enn 10 milliarder kroner i inntekter. 322 000 krav er ennå ikke betalt. Andelen av kravene som Skatteetaten nå purrer har gått litt opp fra 8,40 prosent i 2015 til 8,66 prosent i år.

De kjøretøyeiere som er best til å betale innen fristen er i Sogn og Fjordane, der 93,5 prosent har betalt som de skal.  I Finnmark er det noe  flere som er tregere med betalingen, der får 10,9 prosent purring i posten..

Ubetalte krav etter 4. mai blir overført til Statens innkrevingssentral, som vil kreve inn beløpet fra den som eide bilen per 1. januar. Det betyr at eier vil få tvungen trekk i lønn eller trygd.