ARRANGERT SKADE: Nesten fire av ti tilfeller av svindel med skadeforsikring er knyttet til bil. Oftest er det snakk om arrangerte skader, ifølge tall fra Finans Norge. Foto: Colorbox
ARRANGERT SKADE: Nesten fire av ti tilfeller av svindel med skadeforsikring er knyttet til bil. Oftest er det snakk om arrangerte skader, ifølge tall fra Finans Norge. Foto: Colorbox

Svindel med bilskader øker kraftig

230 bilsvindlere avslørt i fjor

Forsøk på svindel med bilforsikringen økte kraftig i fjor. Det ble forsøkt svindlet for 25 millioner kroner, og 230 svindlere ble avslørt, ifølge Finans Norge.

Publisert

HVERT ÅR avslører forsikringsselskapene forsøk på svindel for store beløp. I 2015 ble det avslått krav for 335,8 millioner kroner. De største beløpene er knyttet til syke- og uføresaker. Likevel er det skadeforsikring det svindles oftest med, og i nesten fire av ti tilfeller er det knyttet til bil. Oftest er det snakk om arrangerte skader.

- Det kan være at man avtaler med en kamerat som kjører bilen ut av landet, bilen blir dumpet i en fjord, eller man påfører bilen en skade med vilje, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge, en hovedorganisasjon for finansnæringen. 

- Mange av de arrangerte skadene er krevende å utrede. En del av svindlene har klare spor til internasjonale, godt organiserte kriminelle miljøer. De som står bak kan være multikriminelle med stor evne, kapasitet og vilje til å begå straffbare handlinger.

ETTER EN TOPP på nesten 42 prosent i 2011, falt andelen avdekkede svindelsaker med bil til drøyt 29 prosent i 2014. I 2015 gikk tallet kraftig opp igjen. Av totalt 633 avdekkede svindelsaker i 2015, var 230 saker – eller 36,3 prosent – knyttet til bil. Dette utgjorde krav på 25 millioner kroner, et gjennomsnitt på 109 000 kroner i hvert tilfelle.

- Økningen kan skyldes flere årsaker, blant annet at forsikringsselskapene har hatt  fokus på dette området, og er blitt flinke til å avdekke bilsvindel, sier Stine Neverdal.

- TILFANGET AV INFORMASJON er blitt mye større de siste årene, og det gjør det enklere å avdekke svindelforsøk, bekrefter Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

Likevel er det store mørketall, uten at forsikringsselskapene kan tallfeste omfanget.

- Vi benytter alle tilgjengelige offentlige registre i vårt arbeid med å avdekke svindel, forklarer Rune Skare, leder for utredningsavdelingen i Tryg Forsikring.

- Statens vegvesen sitter på informasjon om eu-kontroll og kilometeravstand på alle norskregistrerte biler. Salgsannonser fra Finn og bilforhandlere og opplysninger fra verksteder og åpne kilder, gir oss mye kunnskap om bilen. Vi sjekker tidligere innrapporterte skader, har samtaler med kunden, eventuelle vitner og med politiet hvis det er en politisak. I tillegg samarbeider vi med aktører som rekonstruerer hendelsesforløpet basert på de opplysningene vi har, og på en mer objektiv undersøkelse av spor i veibanen, fart og lignende.  

DE FLESTE som svindler med bilforsikringen er menn mellom 40 og 50 år, og hele 75 prosent er domfelt for annen kriminell virksomhet, viser en studie gjennomført av Svensk Försäkring og Brottsförebyggande råd.

- Bransjestatistikken viser at menn står for 70 prosent av svindeltilfellene. Menn svindler også gjennomgående for større beløp enn kvinner. Årsaken er nok at kvinner har en tendens til å lyge på en allerede oppstått skade, mens menn i større grad arrangerer skader, sier Irgens.

MENS TALLET på svindelforsøk øker igjen, svindles det mindre med  bortføring av egen bil. Det skjer samtidig som antallet tyverier av biler generelt er sunket fra 14 000 til 4500 de siste ti årene, viser tall fra Finans Norge.

- Vi mener det har sammenheng med gode startsperresystemer på nyere biler. Det er rett og slett mye vanskeligere å stjele biler enn før, sier Rune Skare.

- Elektronikken i nye biler gjør det også lettere for oss å se hva som er skjedd med en bil. Hvis eieren hevder at bilen er stjålet, vil vi kunne se om det har vært tuklet med startsperre og lignende. Hvis ikke, må bilen være kjørt med nøkkel, og da må vi undersøke om det kan være snakk om nøkkelkopiering eller om eier har gitt uriktige opplysninger til oss.

 NÅR SVINDELEN oppdages, reagerer forsikringsselskapet med å svarteliste kunden og si opp alle kundens forsikringer. Forsikringsbeløpet blir ikke utbetalt, og hvis kunden urettmessig har fått penger, blir de krevd tilbake igjen.

 - FOR OSS ER DET VIKTIG å understreke at det å svindle på forsikringen er en straffbar handling. Vi politianmelder rutinemessig, og hvert år blir flere dømt for i slike saker. Ofte ender det med fengselsstraff, understreker Ole Irgens.

-  Samfunnet ser alvorlig på forsikringssvindel. Forsikring er en solidarisk ordning, og hvis du forsøker å svindle, tar du av de pengene fellesskapet har betalt inn, sier Irgens.