FÆRRE KØER: Trafikkork som til venstre på bildet vil høyst trolig for en stor del forsvinne når det blir enda dyrere å passere alle bommene i Oslo. Kanskje blir det som i den motsatte kjøreretningen på dette bildet, som er fra Sandvika. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Konsekvensen av nytt bompengesystem:

Nesten juli hele året i Oslo-trafikken

Oslo-trafikken går drastisk ned når det neste år blir 84 bomstasjoner i Oslo. Mange av køene blir rett og slett borte. Det blir nesten som julitrafikk hele året.

Publisert Sist oppdatert

Etter en køfri sommer er køene i Oslo-trafikken nå tilbake. Men dette kan fort bli den siste høsten med endeløse køer.

Fra 1. mars neste år skal det kreves inn bompenger i hele 84 bomstasjoner i Oslo.

De fleste av dagens 31 bomstasjoner bygges om til toveis innkreving, mens det bygges 53 nye.

Bompengekostnadene blir så høye for folk flest at færre vil kjøre bil.

Konsulentselskapet Cowi har gjort beregninger for Statens vegvesen som viser at trafikken gjennom døgnet vil gå ned med 11 prosent forbi de 84 bomstasjonene, og med hele 16 prosent i rushtrafikken.

Antall kjørte kilometer vil gå ned med 11 prosent i Oslo, og to prosent i Akershus, tror forskerne.

Les også: Dette skal bompengene i Oslo brukes på

– Adskillig mindre køer

Men hva betyr nedgangen? Blir køene borte?

Ja, for en stor del, sier flere trafikkforskere Motor har snakket med.

De er riktignok litt usikre på om køene blir nesten helt borte, eller om det fortsatt vil være litt køer.

– Trafikken skal ikke reduseres mye før man får langt mindre køer. Med en reduksjon i trafikken på 11 prosent utenom rushtidene og 16 prosent i rushtidene vil trafikken på de fleste veiene gli adskillig bedre, sier forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk Institutt.

Les også: Frykter dramatisk avgiftsøkning

14 prosent færre i juli

Motor har hentet inn trafikktall fra Fjellinjen for de siste 12 månedene. Disse viser at det i juli i år var en nedgang i trafikken på 14 prosent sammenlignet med de øvrige 11 månedene det siste året.

I morgenrushet er nedgangen på hele 34 prosent.

Dermed er nedgangen i juli gjennom døgnet høyere enn den forventede reduksjonen med flere bommer og høyere satser. I rushtiden blir den forventede nedgangen halvparten så stor som reduksjonen i julitrafikken.

– Vi blir sannsynligvis ikke helt kvitt køene, bekrefter Lasse Fridstrøm.

– Men det er heller ikke målet. Samfunnsøkonomisk er det optimalt med litt kø. Det er ikke optimalt med ingen køer.

Les også: Elektrisk Jaguar er kongen på haugen

Forskjeller øst-vest

Hans kollega, forsker Harald Minken, sier også at det trolig vil være forskjeller på trafikkutviklingen fremover på de forskjellige innfartsveiene til hovedstaden.

– Det er trolig forskjeller mellom øst og vest for hva man tåler av bompenger, sier Minken til Motor – og understreker «trolig».

– Vi vet for lite om tålegrensen for bompenger hos bilistene - og forskjellene mellom bilistene. Derfor bør det forskes mer på dette. Vi vet for lite om hva som er samfunnsøkonomisk riktig bompris.

Trafikknedgangen kan dessuten bli både mindre og større enn det Cowi har anslått i sine beregninger. I Bergen bommer forskerne grovt. Der ble nedgangen i trafikken mye større enn de trodde.