Mann på TV-skjerm
SPØR I VEI: Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil ha din mening om Nasjonal Transportplan.
Inviterte til digitalt folkemøte:

Har du en mening om hvordan vi skal bruke 1000 milliarder?

Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterte til digitalt folkemøte om Nasjonal Transportplan (NTP) mandag. På lenken nede i saken kan du se hva folket mener om hvordan vi skal bruke samferdselsmilliardene.

Del denne artikkelen

DETTE ER SAKEN: Regjeringen forbereder fremleggelsen av Nasjonal Transportplan for perioden 2022 til 2033.

Nasjonal transportplan (NTP) er en omfattende og helhetlig plan for utbygging av transportinfrastruktur i Norge – overordnet veinett, jernbane, kyst, flyplasser, kollektivtrafikk.

Ny NTP kommer hvert fjerde år. Den neste planen er den sjette i rekken av helhetlige prioriteringer på dette feltet.

Samferdselsministeren inviterte til digitalt folkemøte hvor man kunne stille spørsmål til Hareide – og lederne i Statens vegvesen, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor.

Les også: Har en kostnadssprekk på 40 prosent – i gjennomsnitt! 

Du kan se sendingen her

1064 milliarder

Arbeidet med neste plan har pågått lenge. 1. juli i år går høringsfristen ut for den kommende planen.

Gjeldende NTP (2018-2029) ble presentert for tre år siden med en ramme på hele 1064 milliarder kroner. Ikke alle prosjekter i den planen blir endelig vedtatt i den form de var beskrevet i 2017, og det følger av hele NTP-strukturen at planene revideres fortløpende.

Med de siste månedenes dramatiske koronapandemi blir det ganske sikkert fornyet debatt om hvor høyt samferdsel skal prioriteres de neste årene.

Tips fra NAF
Oj! Fylte du feil drivstoff på tanken?