Gravemaskin langs vei
EKSTRA MIDLER: Samferdselsdepartementet har fordelt 600 millioner kroner til veiarbeid som del av Stortingets koronakrisepakke. Foto: Geir Olsen
Bruker 600 millioner i korona-tiltak på vei:

Her er alle veiene på flikke-listen

Regjeringen har varslet at 600 millioner skal brukes på veiprosjekter som del av Stortingets koronakrisepakke. Her er listen over alle steder hvor de skal flikkes i ukene og månedene som kommer.

Del denne artikkelen

DETTE ER SAKEN: Pengene fordeles med 187 millioner i Region Øst, 78 millioner i Region Sør, Region Vest får 130 millioner, Region Midt-Norge får 73 millioner, og Region Nord-Norge får 132 millioner.

Oslo, Viken og Innlandet får 187 millioner kroner

 • 25 millioner kroner ekstra til asfalt og veimerking i Viken.
 • 8 millioner kroner ekstra til asfalt og veimerking i Innlandet.
 • Nytt radaranlegg ved Knutstugugrove i Lom.
 • Rehabilitering av rekkverk i Viken, Oslo og Innlandet.
 • Rehabilitering av støyskjermer i Oslo og Viken.
 • Utbedring av skader på E16 mellom Hønefoss og Nes.
 • Utbedring av riksvei 2 ved Grue kirke.
 • Forsterkning av riksvei 3 nord for Atna.
 • Rehabilitering av støyskjermer i Innlandet.
 • Rassikring E6 Gudbrandsdalen.
 • Rehabilitering/etablering av driftsbommer i Oslo og omegn.
 • Flomsikring på riksvei 7 i Flå.
 • Utbedring av stikkrenne på riksvei 22.
 • Utbedring av stikkrenne på riksvei 35 i Åmot.
 • Forsterkning av eksisterende vei E6 Selsverket.
 • Forsterkning av eksisterende vei E136 Lesja.
 • Oppgradering toalettanlegg på E6 Dovreskogen.
 • Oppgradering toalettanlegg på riksvei 7 Haugastøl.
 • Vegetasjonsrydding på E16, E18 og E6 i Oslo/Akershus/Østfold.
 • Rehabilitering av støyskjermer på E134 Kongsberg.
 • Rehabilitering av støyskjermer på Rv 35 Åmot.
 • Rehabilitering av viltgjerde på E16 mellom Roa og Gardermoen.

Agder, Vestfold og Telemark får 78 millioner kroner

 • 10 millioner kroner til ekstra asfalt i Agder og Vestfold og Telemark
 • 1 million kroner til veioppmerking etter asfaltering.
 • Forarbeid før dekkelegging riksvei 9 mellom Valle og Bykle.
 • Fjellsikring etter inspeksjoner i Agder, Vestfold og Telemark, E18 Vestfold og Gjerstad, samt E134 Notodden.
 • Rekkverk i Agder og Vestfold og Telemark, riksvei 9, riksvei 41, E134 og riksvei 36.
 • Skiltstyring, pumper, veilys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder og Vestfold og Telemark.
 • Utbedring av sideterreng, E134 Lifjell og riksvei Setesdal, med mest fokus på Agder.
 • Kantforsterkning på E134 mellom Tyrveli og Vågsli.

Rogaland og Vestland får 130 millioner kroner

 • 22 millioner til ekstra asfalt.
 • Riksvei 15 Oppljostunnelen på Strynefjellet får oppgradering av elektrisk anlegg og lys.
 • Tiltak på tunneler på riksvei 13 og E134 som er kortere enn 500 meter.
 • Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen.
Tips fra NAF
Lurer du på hva slags elbil du skal velge?
Finn elbilen som passer for deg

NAF har samlet elbilene som finnes på markedet og som kommer i nær fremtid i en egen elbilguide. Sett dine kriterier og sjekk hvilken elbil som passer for deg.

Møre og Romsdal og Trøndelag får 73 millioner kroner

 • 10 millioner til ekstra asfalt.
 • Oppgradere tunnelbelysning til LED i Grillstadtunnelen på E6 i Trondheim.
 • Utskifting av veilysarmaturer til LED på E39 og E6 på Sunnmøre og i Trøndelag.
 • Ekstra rekkverkstiltak på deler av riks- og europaveiene i regionen.
 • Utskifting av stikkrenner m.m. flere steder på E14, E39 og E6 i Trøndelag og Møre og Romsdal.
 • Utbedringstiltak i flere riksveitunneler på Sunnmøre.
 • Trafikksikkerhetstiltak på E39 i Møre og Romsdal.
 • Utvidet dekkelegging og forsterkning på riks- og europaveier i begge fylker.
 • Oppretting av setningsskader på fire E6-ramper i Steinkjer.
 • Utbedring av signalanlegg i Kristiansund og Molde.

Nordland og Troms og Finnmark får 132 millioner kroner

 • 23 millioner til ekstra asfalt og utvidet dekkelegging på deler av hele riksveinettet.
 • Utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet.
 • Tunnelutbedring E10 Lofoten.
 • Utskiftning av tunnelbelysning på riksvei 94 og E69 i Finnmark
 • Plastring ved E10 Hamnøy.
 • Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden.
 • Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana.
 • Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet.
 • Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene.
 • Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksveinettet.
 • Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet.

Kilde: Statens vegvesen.

Tips fra NAF
Er det egentlig så lurt å kjøpe bil nå?